Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budżetowanie i controlling 330-ES2-2VBIC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2010.

2. J. Goliszewski, Controlling: koncepcja, zastosowanie, wdrożenie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.

3. E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Rachunkowość a controlling, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

4. M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie: centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

5. G.K. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin/Mac Consulting, Warszawa 2017.

Uzupełniająca:

1. M. Sierpińska, A. Sierpińska-Sawicz, R.Węgrzyn, Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019.

2. W. Janik, M. Paździor, Rachunkowość zarządcza i controlling, Politechnika Lubelska, Lublin 2012.

3. M. Foremna-Pilarska, Controlling: narzędzia i struktury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

4. T. Kamiński (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013.

5. J. Komorowski, Budgeting in Enterprise, Warsaw School of Economics, 2015.

6. A.O. Surmacz, M. Brojak-Trzaskowska, M. Porada-Rochoń, J. Lubomska-Kalisz, Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2010.

7. P. Weetman, Financial and management accounting: An introduction, Pearson 2016.

Efekty uczenia się:

Sposoby weryfikacji:

• 2VBIC_W01: kolokwium; rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych; prace projektowe

• 2VBIC_W02: kolokwium; rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych; prace projektowe

• 2VBIC_U01: kolokwium; rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych

• 2VBIC_U02: kolokwium ; rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych

• 2VBIC_K01: rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych; prace projektowe

• 2VBIC_K02: kolokwium; rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych; prace projektowe

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Formy zaliczenia ćwiczeń: kolokwium, prace projektowe, rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych (case study)

Podstawa zaliczenia - realizacja zakładanych efektów oraz uzyskanie 55% punktów z ćwiczeń. Dopuszczalna nieobecność na dwóch zajęciach (nieobecności powyżej muszą być zaliczone na konsultacjach).

Więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Rachunek kosztów jako informacyjna baza controllingu – klasyfikacja kosztów, rachunek kosztów pełnych i zmiennych.

2. Istota i zadania i funkcje controllingu. Controlling strategiczny i operacyjny.

3. Definicja, procedura i metody budżetowania. Wyodrębnianie centrów odpowiedzialności.

4. Budżet wiodący i jego elementy – zasady sporządzania budżetu operacyjnego.

5. Budżetowanie finansowe.

6. Budżetowanie w rachunku kosztów standardowych.

7. Budżetowanie w rachunku kosztów działań.

8. Kontrola wykonania budżetów i analiza odchyleń.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań i testów sytuacyjnych, prace projektowe, wykorzystanie metody przypadków

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 317
Urszula Konarzewska 20/ szczegóły
3 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 318
Urszula Konarzewska 20/ szczegóły
4 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 317
Urszula Konarzewska 20/ szczegóły
5 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 317
Urszula Konarzewska 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.