Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy 330-ES2-2XMMI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. W.Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

2. A.Limański, I.Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010

3. J.Borowski, Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008

4. A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

5. R.M.Joshi, International marketing, Oxford University Press, New Delhi 2014

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP7_WG1 student ma pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zna rozszerzony zakres współczesnej terminologii nauk ekonomicznych S2A_W01

KP7_WK student ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społeczno-ekonomicznych oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społeczno-ekonomicznych S2A_W09

Umiejętności:

KP7_UW1 student potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy ekonomiczne i wzajemne relacje między nimi S1A_U01

KP7_UU1 student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów S2A_U09

Kompetencje społeczne:

KP7_KK2 student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy S2A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych z projektu, analizy określonych przez prowadzącego przypadków oraz aktywności i zaangażowania na zajęciach. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 60% punktów oraz obecność na zajęciach (prowadzący dopuszcza jedną nieusprawiedliwioną nieobecność podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach).

Punktacja szczegółowa:

1. Projekt - 25 pkt.

2. Samodzielna analiza określonych przez prowadzącego przypadków - 15 pkt.

3. Aktywność na zajęciach - 10 pkt.

Punktacja ogólna:

30 - 33,5 pkt. - 3.0

34 - 37,5 pkt. - 3.5

38 - 41 pkt. - 4.0

41,5 - 45 pkt. - 4.5

45,5 - 50 pkt. - 5.0

Zakres tematów:

1.Zajęcia organizacyjne. Marketing krajowy, międzynarodowy a globalny

2.Ewolucja koncepcji marketingu międzynarodowego.

3. Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstwa.

4. Strategie wejścia na rynki zagraniczne.

5. Korporacje transnarodowe i ich konkurencyjność.

6. Badania marketingowe na rynku międzynarodowym.

7 Internacjonalizacja zachowania konsumentów i segmentacja rynku.

8. Marketing mix na rynkach zagranicznych.

Metody dydaktyczne:

Studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, zadania grupowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 302
Julita Augustyńczyk 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.