Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz 3 330-EN1-2ANG3
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Clark R., D. Baker, 2015: Oxford English for Careers. Finance 1. Oxford University Press.

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news/business/

en.wikipedia.org/wiki/Category:Business

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

Student:

1. posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie

odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KP6_UK2

2. potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu

zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych. KP6_UK1

3. potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne

poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac. KP6_UO1

4. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu

na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących

w świecie KP6_KK1

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie cyklu kształcenia:

Sprawdzian umiejętności praktycznych, obserwacja, kolokwium, aktywność na zajęciach, projekty realizowane w ramach ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Semestr kończy się zaliczeniem na ocenę.

Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru letniego: za testy, prace pisemne, prezentacje, prace domowe, aktywność na zajęciach, prace przesyłane mailowo oraz zadania na platformie Blackboard.

Zakres tematów:

Struktura firmy

Bieżące wydarzenia gospodarcze

Globalny kryzys ekonomiczny

Rozwijanie umiejętności twardych i miękkich niezbędnych w karierze zawodowej w XXI wieku.

Metody dydaktyczne:

Praca z całą grupą

Praca w parach i małych grupach

Indywidualna praca studenta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Kubas 25/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Kubas 28/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Kubas 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.