Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Iwona Kubas

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Proszę na bieżąco sprawdzać terminy konsultacji, gdyż mogą ulec zmianie.

KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM 2022/2023:
środy, 13.00-13.45, Pl. NZS 1, s. 128 A lub 30 + zdalnie przez Teams

UWAGA! W dniu 7.06.2023 dyżuruję TYLKO ZDALNIE na platformie Teams!!

link do konsultacji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY4YTUwYjktZDExNy00YWIyLTgxMmEtNTk0NmUzM2ZhMWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%2261707323-94ce-401e-8907-169e3c06e419%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Iwona
Nazwisko
Kubas
Stopnie i tytuły
mgr
plan zajęć
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)