Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Iwona Kubas

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Proszę na bieżąco sprawdzać terminy konsultacji, gdyż mogą ulec zmianie.

KONSULTACJE W SESJI LETNIEJ 2023/2024:
26.06.2024, środa, 8.15- 9.00, s. 108a Plac NZS 1 ( i przez Teams :
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY4YTUwYjktZDExNy00YWIyLTgxMmEtNTk0NmUzM2ZhMWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%2261707323-94ce-401e-8907-169e3c06e419%22%7d

2.07.2024, wtorek, 10.00-10.45, ul. Świerkowa 20b ( rektorat) s. 118 (tylko w sali)

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Iwona
Nazwisko
Kubas
Stopnie i tytuły
mgr
Przejdź do planu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)