Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia integracji gospodarczej 330-ES1-3EKR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Barcz, Integracja europejska w okresie przemian, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016.

J. Borowiec, Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

M. Proniewski, A. Niedźwiecki, Formy europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2004.

Literatura uzupełniająca:

E. R. Baldwin, Ch. Wyplosz, The Economics of European Integration, McGraw-Hill Higher Education, London 2015.

J. Borowiec, Integracja finansowa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2020.

J. Czaputowicz, Teorie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

H.T. Tendera-Właszczuk, W. Bąba, M. Zajączkowska (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Difin, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

3EKR_W01: egzamin

3EKR_W02: egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie testu na 20 punktów (na platfomie MS Teams) w zakresie tematyki prezentowanej na wykładach. Do zaliczenia dopuszczeni zostają studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.

Student powinien uzyskać przynajmniej 51% możliwych do zdobycia punktów.

Zakres tematów:

Treści wykładu:

1. Zarys teorii integracji międzynarodowej.

2. Proces i mechanizmy międzynarodowej integracji gospodarczej.

3. Integracja gospodarcza w ramach Unii Europejskiej- unia celna, Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa.

4. Wybrane dziedziny polityk wspólnotowych (cele, narzędzia, ewolucja).

5. Polityka regionalna Unii Europejskiej.

6. Perspektywy pogłębienia integracji gospodarczej Unii Europejskiej.

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z

pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z

wykorzystaniem platformy MS TEAMS: wykład informacyjny i konwersatoryjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 234
Marek Proniewski 132/150 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.