Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologistyka i Opakowalnictwo 330-ES1-3LEKO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Umiejętności: Student:

LEKO_U01. Pozyskuje i analizuje dane oraz przepisy o gospodarce opakowaniami i odpadami z różnych źródeł polsko- i obcojęzycznych, w celu rozwiązania postawionych problemów

LEKO_U02. Formułuje poprawne wnioski dotyczące zagadnień opakowalnictwa i ekologistyki oraz uczestniczy w dyskusji na tematy z tym związane

LEKO_U03. Potrafi zaproponować rozwiązania standardowych problemów praktycznych z zakresu opakowalnictwa i ekologistyki, w wykorzystaniem poznanych narzędzi.

LEKO_U03. Przygotowuje wystąpienia ustne i pisemne z zakresu omawianych zagadnień, w języku polskim i obcym.

Kompetencje społeczne:

LEKO_K01. Rozumie odpowiedzialność za podejmowane decyzje i jest gotów do odpowiedzialnego podejmowania ról zawodowych

LEKO_K02. Jest świadom roli wiedzy w podejmowaniu decyzji i jest gotów do ciągłego jej uzupełniania i podnoszenia.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć, prac projektowych wykonywanych częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami, na podstawie kolokwium końcowego (pisemnie, na platformie Blackboard).

Ocena końcowa ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

- 55-64% - dst

- 65-73% - dst+

- 72-81% - db

- 82-90% - db+

- 91-100% - bdb

Zakres tematów:

1. Materiały do pakowania produktów. Rozpoznawanie materiałów opakowaniowych

2. Projektowanie jednostek paletowych i kontenerowych – system wymiarowy opakowań

3. Oznakowanie opakowań jednostkowych, zbiorczych i transportowych - rozpoznawanie i interpretacja

4. Sprawozdawczość dotycząca opakowań.

5. Problem odpadów we współczesnym świecie - diagnoza. Dyskusja na podstawie danych przygotowanych przez studentów.

6. Identyfikacja odpadów – stosowanie definicji odpadów

7. Obowiązki samorządów terytorialnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - analiza obowiązków prawnych i rozwiązań praktycznych, praca w grupach.

8. Obowiązki w zakresie różnych rodzajów odpadów

9. Metody selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i innych rodzajów odpadów

10. Procesy odzysku odpadów – przykłady różnych sposobów odzysku różnych rodzajów odpadów

11. Biogazownia odpadowa jako przykład cyrkulacji materii i energii w gospodarce - studium przypadku

12. Innowacje w ekologistyce - studia przypadków rozwiązań dla różnych branż/przedsiębiorstw

Metody dydaktyczne:

Dyskusja dydaktyczna, studia przypadków, zadania indywidualne i grupowe wykonywane w trakcie zajęć, prace projektowe wykonywane częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami.

W roku ak. 2020/21, ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, wykład za pośrednictwem platformy Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
6 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 317
Mariusz Nikiciuk 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.