Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek pracy 450-ZS2-2RPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) J. M. Szaban, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, DIFIN, Warszawa 2013.

2) K. Wach, Europejski rynek pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

1) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne, Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.

2) The Principle of Equal Chances Versus The Concepts of Labor Market Marek Proniewski, Paweł Piątkowski, Arkadiusz Niedźwiecki, Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki. - Nr 5(89) (2017), s. 51-66.

2) bazy danych GUS i Eurostatu.

Efekty uczenia się:

Sposoby weryfikacji:

2RPR_W1: pisemne zaliczenie (test BB lub praca pisemna- w szczególnych przypadkach)

2RPR_W2: pisemne zaliczenie (test BB lub praca pisemna- w szczególnych przypadkach)

2RPR_U1: pisemne zaliczenie (test BB lub praca pisemna- w szczególnych przypadkach)

2RPR_U2: pisemne zaliczenie (test BB lub praca pisemna- w szczególnych przypadkach)

2RPR_U3: pisemne zaliczenie (test BB lub praca pisemna- w szczególnych przypadkach)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test) na platformie Blackboard, w szczególnych przypadkach autorska praca pisemna. Standardowa skala punktowa- skala ocen.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do rynku pracy.

2. Koncepcje rynku pracy.

3. Praca jako czynnik produkcji.

4. Modele rynku pracy, znaczenie instytucji rynku pracy.

5. Globalny i europejski rynek pracy.

6. Nierównowaga rynku pracy i jej źródła.

7. Bezrobocie jako problem rynku pracy.

8. Zawody nadwyżkowe i deficytowe, edukacja a rynek pracy.

9. Wynagrodzenia i motywowanie.

10. Współczesne tendencje rynku pracy.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: - wykład informacyjny (jak też konwersatoryjny) prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy, - komentarz aktualnych wydarzeń, analiza dokumentów, studia przypadków, prezentacje opracowanych problemów badawczych; wykorzystanie komunikatorów internetowych, w tym: MS Teams, Blackboard, USOSmail.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 234
Arkadiusz Niedźwiecki 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)