Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia sprzedaży 450-ZS2-2PPSS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1.B.Tracy, Psychologia sprzedaży, MTBiznes, Warszawa 2010

2.T.Buzan, R.Israel, Sprzedaż z głową, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków 2008.

3.T.Buzan, R.Israel, Genialny sprzedawca, Muza, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4.J.Vitale, Jak wprowadzić klienta w trans kupowania, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.

5.A.Nizielska, Strategie marketingowe korporacji transnarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2005

6. R.B.Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2013

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PPSD_W01 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako sprzedawcy i kliencie oraz psychologicznych podstawach ich funkcjonowania Z2_W05

2PPSD_W02 Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach w relacjach sprzedawca-klient i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach i naturze Z2_W07

UMIEJĘTNOŚCI

2PPSD_U01 wykorzystuje zdobytą wiedzę z psychologii sprzedaży do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów sprzedażowych Z2_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPSD_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób Z2A_K01

2PPSD_K03 wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej Z2_K07

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny otwarty, problemowy związany z analizą wybranej sytuacji sprzedażowej.

Zakres tematów:

Kim jest sprzedawca - dwanaście cech sprzedawcy

Umysłowa matryca sprzedawcy

Inteligencja handlowa

Zasady skutecznej sprzedaży

Przyczyny zakupowych zachowań klientów

Kierunki rozwoju kompetencji sprzedawcy

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań oraz dyskusji w trakcie wykładu - on-line

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 225
Marek Kruk 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.