Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja polonistyczna 380-DS5-3JBW
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Awramiuk E., (2006), Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Trans Humana, Białystok

Borawska K., (2004), Umiejętności językowe dziecka kończącego edukację wczesnoszkolną, Trans Humana, Białystok.

Czelakowska D., (2009), Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Impuls, Kraków

Jakubowicz-Bryx A., (red.), (2011), Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wyd. UKW Bydgoszcz.

Lenartowska K., Świętek W., (2006), Wiersz w zintegrowanej edukacji elementarnej, AKAPIT, Toruń

Sochacka K., (2004), Rozwój umiejętności czytania, Trans Humana, Białystok

Efekty uczenia się:

KA7_WG2 zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania lub kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne, a także potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać;

KA7_WG6- zna i rozumie metodykę wykonywania zadań – normy, procedury i dobre praktyki stosowane w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej;

KA7_UW3 absolwent potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy

KA7_UW4 - absolwent potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do celów wychowania i kształcenia

KA7_UW6 - absolwent potrafi funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu wybranego obszaru wiedzy

KA7_UK2 - absolwent potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów;

KA7_KK4 - absolwent jest gotów do: autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem. Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać 51% możliwych punktów.

Egzamin odbędzie się w formie testowej z wykorzystaniem platformy blackboard

Zakres tematów:

1.Tworzenie innowacji pedagogicznych rozwijających zainteresowania i pasje czytelnicze uczniów 6 h

2.Projektowanie działań nauczyciela i aktywności uczniów służących rozwojowi umiejętności czytania, mówienia i pisania w różnych formach z wykorzystaniem metody projektu i okazji edukacyjnych 6h

3.Tworzenie gier, łamigłówek, rebusów z zakresu ćwiczeń stylistycznych, gramatycznych, ortograficznych, słownikowo-frazeologicznych i syntaktycznych 6h

4.Rozwijanie twórczej aktywności dziecka 2h

5.Praca z tekstem literackim 2h

6.Wykorzystanie czasopisma w edukacji polonistycznej 2h

7.Ocenianie postępów dziecka w zakresie edukacji polonistycznej, formy oceny 2h

8.Prezentacja materiałów dydaktycznych, projektowanie środków do zajęć 4h

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, problemowe, praca w grupach, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala C2.2
Katarzyna Nadachewicz 13/ szczegóły
2 każda środa, 8:30 - 10:00, sala A208
Emilia Jakubowska 13/ szczegóły
3 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala A209
Katarzyna Nadachewicz 13/ szczegóły
4 każda środa, 10:15 - 11:45, sala A208
Emilia Jakubowska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.