Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algebra z geometrią 390-FS1-1AZG
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.T.Jurlewicz, M.Gewert, Z.Skoczylas: Algebra liniowa (cykl pomocy naukowych)., Wrocław 2000.

2. https://www.wolfram.com/language/fast-introduction-for-math-students/en/ (przewodnik po programie mathematica)

Efekty uczenia się:

Student przy pomocy programu komputerowego do obliczeń:

1. Poznaje podstawowy aparat matematyczny liczb zespolonych i algebry liniowej, niezbędny do dalszego studiowania fizyki.

2. Zdobywa sprawność rachunkową i umiejętność stosowania wektorów i macierzy do stawiania oraz rozwiązywania problemów fizyki i

dyscyplin pokrewnych.

3. Posługuje się językiem matematycznym do opisu rzeczywistości fizycznej.

4. Posiada sprawność rachunkową w zakresie rachunku liczb zespolonych, wektorów i macierzy.

5. Orientuje się w zagadnieniach algebry wyższej mających znaczenie dla dalszego studiowania fizyki.

6. zna zasady użytkowania systemów operacyjnych oraz pakiet wybranych specjalistycznych programów aplikacyjnych - w tym środowisko do analizy danych i obliczeń symbolicznych (Mathematica)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium wystawiana jest na podstawie wyników dwóch kolokwiów (średnia arytmetyczna procentowych wyników) i aktywności(maksymalnie 10% doliczane do wyniku z kolokwium) :

0% - 50% - ocena niedostateczna

51% - 60% - ocena dostateczna

61% - 70% - ocena dostateczna plus

71% - 80% - ocena dobra

81% - 90% - ocena dobra plus

91% - 100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

1) Liczby zespolone, przestrzenie wektorowe, teoria i podstawowe przykłady

2) baza i wymiar przestrzeni,

3) przestrzenie macierzy i działania na macierzach,typy macierzy,

4) odwzorowania liniowe i macierze odwzorowań. transformacje przejscia,

5) kryterium odwracalności - wyznacznik

6) układy równań liniowych - układy Cramera,

7) przestrzenie Euklidesowe i ich własności, ortogonalizacja Grama - Schmidta,

8) przestrzenie unitarne, twierdzenia o iloczynie skalarnym i normie, nierówność Schwartza, ortogonalizacja i twierdzenie o rozkładzie ortogonalnym,

9) ortogonalizacja G-S w zastosowaniu do wielomianów,

10) odwzorowania samosprzężone, wartości własne, podprzestrzenie własne,

11) rozkład spektralny odwzorowań samosprzężonych i normalnych,

12) przestrzenie psedoortogonalne,

13) przestrzenie afiniczne

Metody dydaktyczne:

instruktarz, rozwiązywanie zadań przy pomocy komputera, wizualizacja wyników, studenci stymulowani są do dyskusji wyników,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 12:00 - 12:45, sala 2001
Artur Kobus, Marcin Makowski 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.