Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy 320-MS1-1JOBII
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Język rosyjski:

Literatura podstawowa

Ślązak-Gwizdała A., Tatarchyk O., Ekspres na Wschód, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

Глазунова О. И., Грамматика русского языка в упражнениях и комментриях, Санкт-Петербург "Златоуст" 2005.

Воробьев А. А., Быков А. С., Пашков Е. П., Рыбакова А. М., Микробиология, Москва 2003 [online: http://spbgmu2.ru/mikra/16.pdf].

Сазонова Т. А., Придача В. Б., Влияние промышленного загрязнения на минеральный и водный режим сосны и ели, [в:] Труды Карельского Научного Центра Российской Академии. Сер. Экспериментальная биология, Петрозаводск 2009, № 3, с. 75-85 [online: http://transactions.krc.karelia.ru/publ.php?plang=r&id=5371].

Ерилин А., Экология и автомобиль, [online: http://nsportal.ru/ap/library/nauchno-tekhnicheskoe-tvorchestvo/2012/02/29/ekologiya-i-avtomobil].

Гришаева Ю. М., Экологическая культура и ее формирование в информационном обществе: социальные аспекты проблемы,[online].

Karolczuk M., Szymula R., Общайтесь по-русски!, Białystok 2007.

Stiepanowa N., Chrzanowska M., Wzory wypracowań wraz z tłumaczeniami. Język rosyjski, Warszawa 2004.

Szczygielska S., Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne 3, Poznań 2004.

Zdunik M., Galant S., Repetytorium maturalne z języka rosyjskiego, Warszawa 2014.

Cieplicka M., Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne 1, Poznań 2012.

Aktualne materiały z internetu.

Efekty uczenia się:

KA6_UW8 Absolwent potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej, a także w celu planowania prostych zadań badawczych.

KA6_UK9 Absolwent potrafi stosować podstawową terminologię fachowa w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach.

KA6_UO10 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych.

Skala ocen:

DST 51%-59%, DST+ 60%-69%, DB 70%-79%, DB+ 80%-89%, BDB 90%-100%

Nieobecności należy usprawiedliwić (przedstawić odpowiedni dokument) na następnych zajęciach lub konsultacjach. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej podczas konsultacji w formie stacjonarnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

Język rosyjski:

Tematy ogólne:

1. Rozwój kariery zawodowej z uwzględnieniem umiejętności miękkich i potrzeby dokształcania się przez całe życie

2. Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka

Tematy specjalistyczne:

1. Биология (Biologia). Przedmiot badań biologii. Nauki biologiczne. Powiązania biologii z innymi naukami. Metody badań.

2. Биологические системы (Systematyka biologiczna). Słownictwo specjalistyczne z dziedziny biologii dotyczące systematyki biologicznej. Budowa organizmów żywych.

3. Влияние промышленного загрязнения на минеральный и водный режим сосны и ели – cтатья (Wpływ zanieczyszczeń przemysłowych na mineralny i wodny system sosny i świerku - artykuł). Słownictwo specjalistyczne z zakresu biologii eksperymentalnej.

4. Микробиология (Mikrobiologia). Słownictwo specjalistyczne z zakresu mikrobiologii. Podział mikroorganizmów. Zadania i cele mikrobiologii.

5. Экология (Ekologia). Słownictwo związane z ekologią, ochroną środowiska.

6. Природа (Przyroda). Słownictwo związane z zagrożeniami środowiska naturalnego, klimatem.

7. Земной шар (Kula ziemska). Słownictwo dotyczące fauny i flory. Słownictwo dotyczące krajobrazu.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Kuzia 13/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Gocha Kvantaliani 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.