Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy 320-MS1-1JOBII
Rok akademicki 2020/21
Lektorat, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język obcy 320-MS1-1JOBII
Zajęcia Rok akademicki 2020/21 (2020) (w trakcie)
Lektorat (LEK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anna Kuzia
Literatura:

Lektorat prowadzony jest w oparciu materiały autorskie opracowane na podstawie źródeł specjalistycznych pochodzących z literatury anglojęzycznej , stron internetowych oraz kanałów edukacyjnych.

Język angielski:

Science, Keith Kelly (Macmillan, 2008)

How English Works, M.Swan, C.Walter (OUP, 1997)

Oxford EAP –a Course in English for Academic Purposes, E.deChazal, S. McCarter (Oxford,2016)

English Vocabulary in Use, M.McCarthy, F.O’Dell (Cambridge UP, 1994)

Technical English, N.Brieger, A.Pohl (Summertown Publishing,2009)

English in Science and Technology, P. Domański (Wyd.Naukowo-Techniczne, 1996)

World English, K.Johannsen, R.Chase (Heinle/National Geographic, 2010)

Reading Explorer, P. MacIntyre (Heinle/National Geographic, 2009)

English File Upper-intermediate , C.Latham-Koenig,C.Oxenden,(OUP, 2014)

czasopisma i gazety: Nature, The Guardian, Newsweek,

prasa naukowa: np. Journal of Ecology, International Journal of Microbiology,

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego: www.onestopenglish.com, www.linguahouse.com

serwisy informacyjne: www.bbcworld.com, www.ted.com, itp.

Zakres tematów:

1. Terminologia związana z opisem krajobrazu, nazwy geograficzne, krajobraz Polski.

2. Graficzne środki przekazu informacji naukowej (tabele, wykresy, symbole).

3. Metody badawcze, osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych.

4. Świat roślin- systematyka, budowa, czynniki potrzebne do życia, choroby roślin.

5. Świat roślin – rozmnażanie, rodzaje zapylenia.

6. Świat roślin – opis procesu fotosyntezy.

7. Świat roślin – opis cyklu rozwojowego od nasiona do owocu.

8. Bieżące problemy w środowisku naturalnym – plastik i mikroplastik.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie ,słuchanie w zakresie nauk ścisłych.

Ćwiczenie umiejętności słuchania odbywa się w oparciu o krótkie filmy i wykłady z różnych dziedzin nauki.

Ćwiczenie umiejętności czytania odbywa się w oparciu o analizę anglojęzycznych tekstów popularnonaukowych i naukowych.

Ćwiczenie umiejętności pisania odbywa się poprzez przygotowywanie raportów, opisu cyklów rozwojowych, procesów, streszczeń.

Ćwiczenie umiejętności mówienia odbywa się w formie interakcji na zajęciach, pracy w parach i grupach, przedstawienia krótkiej prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania),

- przygotowanie do zajęć i aktywność,

- zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów semestralnych,

- zaliczenie modułów e-learningu na platformie Blackboard na minimum 50%,

- zdanie egzaminu końcowego po IV semestrze na ocenę dostateczną (łączna ocena z części pisemnej i ustnej),

- 50% nieobecności na zajęciach dyskwalifikuje z możliwości przystąpienia do zaliczenia przedmiotu.

Skala ocen:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Uwagi:

Grupa 1 - Język angielski

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.