Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mykologia 320-BS1-1MYK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2012. Botanika. PWN, Warszawa.

2. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A. 1982. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa

3. Bystrek J. 1997 Podstawy lichenologii. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

4. Müller E, Loeffer W. 1987. Zarys mikologii dla przyrodników i lekarzy. PWRiL, Warszawa.

5. Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

6. Naranjo-Ortiz M.A., Gabald T. 2019. Fungal evolution: diversity, taxonomy and phylogeny of the Fungi. Biol. Rev. 94: 2101–2137. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/brv.12550

7. Divakar K., Crespo A. 2015. Molecular Phylogenetic and Phylogenomic Approaches in Studies of Lichen Systematics and Evolution.https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-81-322-2235-4_3

Efekty uczenia się:

1. Student przedstawia różnorodność królestwa grzybów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup taksonomicznych pod kątem morfologicznym oraz ekologicznym (KA6_WG1).

2. Student zna rolę i budowę struktur komórkowych oraz tkanek grzybów organelli porostów (KA6_WG7).

3. Student zna sposoby rozmnażania grzybów i porostów (KA6_WG7).

4. Student potrafi przedstawić koncepcje ewolucji porostów w kontekście interakcji dwóch komponentów grzyba i sinicy/glonów (KA6_WG1).

Sposoby weryfikacji:

KA6 - egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu na ocenę pozytywną.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zakres tematów:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mykologii. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje filogenezę molekularną grzybów, różnorodność i podstawowe procesy życiowe tych organizmów, ich budowę anatomiczną, zróżnicowanie morfologiczne i siedliskowe, formy troficzne oraz sposoby rozmnażania. Przedmiot ukazuje

studentowi zagrożenia tej grupy organizmów oraz rolę jaką pełnią w środowisku przyrodniczym oraz gospodarce człowieka, w szczególności pod kątem zdrowia człowieka, zwierząt i roślin (mykologia medyczna).

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z prezentacją, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 14:00 - 15:30, sala zdalnie
Danuta Drzymulska, Paweł Mirski 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.