Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA - pisanie akademickie 1 340-AH1-1PWR
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 48
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Oshima, A. Hogue A., Writing Academic English, Addison-Wesley Publishing Co.,1981.

Levin, G., Short Essays, HBJ, 1977.

Cory, H., Advanced Writing, Oxford University Press, 1999.

Źródła internetowe:

- On-line activities - http://www.vuw.ac.nz/lals/div1/academic-writing/

- UVic Writer's Guide - http://webuvic.ca/wguide

- On-line Writing Lab - http://owl.english.purdue.edu

- University of Toronto Writing Support - http://www.utoronto.ca/writing

- Writing @CSU - Writing Guides - http://colostate.edu/references/index.cfn

Efekty uczenia się:

Głównym celem kursu jest rozwijanie wśród studentów umiejętności krytycznego myślenia, czytania tekstów akademickich ze zrozumieniem i komentowanie ich co w efekcie ma doprowadzić do pozyskania umiejętności niezbędnych do pisanie tekstów na poziomie akademickim i przygotowanie studentów do pisania przyszłej pracy magisterskiej.

Kurs będzie rozwijał strategie niezbędne do: prowadzenia kwerendy bibliotecznej, wykorzystania źródeł internetowych, formułowania planu badawczego, organizowania informacji i ich efektywnego prezentowania w formie pisemnej.

Szczególny nacisk będzie położony na krytyczną ocenę źródeł i sprawy związane z plagiatem.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kursu będzie oparte o następujące kryteria:

- zaliczenie zadań pisemnych podczas zajęć,

- zaliczenie zadań domowych,

- obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności),

- aktywność podczas zajęć.

Kurs kończy się egzaminem po semestrze letnim.

Zakres tematów:

Tematyka będzie obejmowała szeroki krąg zainteresowań humanistyki w kontekście akademickim.

Metody dydaktyczne:

Zadania wykonywane przez studentów podczas zajęć a także jako prace domowe będą obejmowały:

- krytyczną analizę tekstu

- streszczenia tekstów akademickich

- abstrakty

- porównywanie źródeł

- prace badawcze na dany temat

- prace związane z dyskursem akademickim

- komentarze bibliograficzne

- prace związane z rejestrem języka.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Zdzisław Głębocki 14/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, (sala nieznana)
Zdzisław Głębocki 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.