Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA Słownictwo 1 340-AS1-1PWO
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Flower, J., Berman, M., Build Your Vocabulary, LTP

Harmer, J. Rossner, R., More Than Words, CUP

Hadfield, J., Advanced Communication Games, Nelson

Jones, L., Ideas, CUP

Kuropatnicki, A., Mały słownik tematyczny, Wiedza Powszechna

Ladousse, G. P., Speaking Personally, CUP

McCarthy, M., English Vocabulary in Use, CUP

Misztal, M., Tests in English Thematic Vocabulary, Wyd. Szkolne I Pedagogiczne

Thomas, B. J., Indermediate Vocabulary and Idiom, Longman

Thomas, B. J., Advanced Vocabulary and Idiom, Longman

Vince, M., FC Language Practice, Heineman

Vince, M., Advanced Language Practice, Heineman

Wellman, G., The Heineman English Wordbuilder, Heineman

Matase, M., English Advanced Vocabulary and Structure Practice, Altravox Press

Le Robert & Nathan, Angielski współczesny słownik tematyczny, REA

Prodromou, L., Grammar and Vocabulary for First Certificate, Longman

Matasek M., Słownictwo agnielskie dla zaawansowanych. Handybooks, Poznań, 2003.

Efekty uczenia się:

EK - wiedza:

K_W13

K_W04

K_W02

EK – umiejętności:

K_U09

K_U08

K_U01

K_U06

K_U13

K_U11

EK – kompetencje:

K_K01

K_K02

K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Przedmioty w ramach PNJA- zaliczenie na ocenę (zgodnie z informacjami w sylabusie B)

Cały cykl PNJA - ezamin ustny i pisemny.

Oceny:

55- 69% = 3

70-75% = 3.5

76- 85 %= 4

86-90%= 4.5

91-100% = 5

Zakres tematów:

Program szczegółowy:

• Vocabulary units centered around topics – słownictwo tematyczne

• Phrasal verbs – wyrażenia odczasownikowe

• Collocations – związki wyrazowe

• Idiomatic expressions – wyrażenia idiomatyczne

• Words easily confusable –wyrazy łatwo mylone

• Affixation - afiksacja

• Fixed expressions – stałe związki wyrazowe

• Homonyms & homophones – homonimy oraz homfony

• False friends and cognates – wyrazy pokrewne

• Word formation - słowotwórstwo

• Extreme adjectives - przymiotniki

• Synonyms – synonymy

GŁÓWNA TEMATYKA KURSU:

1. Entertainment and the arts (TV, cinema, theatre, books, etc) - rozrywka

2. Describing people – opisywanie ludzi

3. Food and drink - jedzenie

4. Travel and transport - transport

5. Shopping and advertising – zakupy oraz reklama

6. Language and communication – język oraz komunikacja

7. Work and business – praca i biznes

8. Money and finance – pieniądze, finanse

9. Homes - dom

10. The weather -pogoda

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna i grupowa, prezentacje, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Ewa Majewska 17/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Ewa Majewska 16/ szczegóły
3 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Ewa Majewska 13/ szczegóły
4 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Ewa Majewska 13/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Ewa Majewska 12/ szczegóły
6 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Ewa Majewska 20/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, Budynek Instytutu Neofilologii, sala 11
Ewa Majewska 3/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)