Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pragmatyka międzykulturowa 340-AS2-1IP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Wierzbicka, Anna, Cross-Cultural Pragmatics.2003.

- Wierzbicka, Anna, English: Meaning and Culture. 2006.

- Jakubowska, Ewa, Cross-Cultural Dimensions of Politeness in the Case of Polish and English. 1999.

- Marcjanik, Małgorzata, Grzeczność w komunikacji językowej. 2008.

- Kornacki, Paweł, Studies in Emotions – Ethnolinguistic Perspectives. 2010.

- Fox, Kate. Watching the English. 2014.

Efekty uczenia się:

K_W02, K_W03, K_W04, K_W01, K_W02, K_W10, K_U06, K_U04, K_U02, K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (na podstawie materiału zrealizowanego podczas zajęć)

Zakres tematów:

1. Pragmatyka interkulturowa i międzykulturowa - charakterystyka dyscyplin.

2. Pojęcie kultury i interkultury.

3. Teoria aktów mowy; rodzaje aktów mowy;

4. Zasada kooperacji i maksymy konwersacyjne Grice'a.

5. Pojęcie twarzy w pragmatyce.

6. Pojęcie grzeczności językowej.

7. Dystans społeczny i status rozmówców a zachowania językowe.

8. Cechy kultury "Anglo".

9. Naturalny metajęzyk semantyczny (A. Wierzbicka).

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Agata Rozumko 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)