Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pragmatyka międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS2-1IP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pragmatyka międzykulturowa
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia angielska 2 stopień 1 rok sem.letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz znać podstawowe pojęcia z zakresu semantyki i pragmatyki.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami pragmatyki językowej w ujęciu interkulturowym oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy w zakresie kulturowych uwarunkowań uprzejmości językowej, różnic w rozumieniu zasad grzeczności językowej w krajach angielskiego obszaru językowego i w Polsce. Po zakończeniu cyklu zajęć studenci powinni znać terminologię używaną w pragmatyce językowej, teorię aktów mowy, teorię skryptów kulturowych; powinni być także świadomi znaczenia różnic w sposobach pojmowania grzeczności językowej w komunikacji interkulturowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, językoznawstwo, I rok studia magisterskie uzupełniające, semestr II;

Wymagania wstępne: student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu gramatyki opisowej języka angielskiego i językoznawstwa ogólnego, zwłaszcza semantyki i pragmatyki.

Liczba godzin: wykład (15h), ćwiczenia (15h)

Metody dydaktyczne: wykład, wspólna analiza przykładów językowych, dyskusja, warsztaty grupowe, projekt

Punkty ECST: 5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w zajęciach: wykłady 15h +ćwiczenia 15h, przygotowanie do zajęć 15h, udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10h, przygotowanie projektu/prezentacji 45h, przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim (17h), 132h

(odpowiada 5 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15+15+10+4=44h (odpowiada 1,75 pkt. ECTS).

Nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do egzaminu 15+45=60h (odpowiada 2 pkt ECST).

Literatura:

- Culpeper, Jonathan. 2014. Impoliteness: Using Language to Cause Offence. Cambridge: Cambridge University Press.

- Fox, Kate. Watching the English. 2014.

- Jakubowska, Ewa, Cross-Cultural Dimensions of Politeness in the Case of Polish and English. 1999.

- Kecskes, Istvan. Intercultural Pragmatics. 2013.

- Leech, Goeffrey. 2014. The Pragmatics of Politeness. Oxford: Oxford University Press.

- Marcjanik, Małgorzata, Grzeczność w komunikacji językowej. 2008

- Ogiermann, Eva. 2009. On Apologising in Negative and Positive Politeness Cultures. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

- Wierzbicka, Anna, Cross-Cultural Pragmatics.2003.

- Wierzbicka, Anna, English: Meaning and Culture. 2006.

Efekty uczenia się:

1. Student zna terminy i metody używane w badaniach z zakresu pragmatyki językowej.

2. Student posiada poszerzoną wiedzę w zakresie kulturowych uwarunkowań grzeczności językowej i sposobów realizacji aktów mowy w różnych językach.

3. Student potrafi rozpoznać i przeanalizować różnice w sposobie realizacji poszczególnych aktów mowy w języku polskim i angielskim;

4. Student potrafi przygotować i przeprowadzić prezentację ustną na wybrany przez siebie temat.

5. Student potrafi opisać znaczenie różnic kulturowych (np. dotyczących pojęcia grzeczności) w komunikacji międzykulturowej;

6. Student potrafi pracować w grupie: podejmuje zadania, uczestniczy w dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną (ćwiczenia), egzamin pisemny (wykład).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozumko
Prowadzący grup: Agata Rozumko, Justyna Wawrzyniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W roku ak. 2020/2021 przedmiot realizowany będzie zgodnie z opisem zamieszczonym w sekcji nadrzędnej "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu").

Pełny opis:

W roku ak. 2020/2021 przedmiot realizowany będzie zgodnie z opisem zamieszczonym w sekcji nadrzędnej "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależnie od cyklu").

Literatura:

- Wierzbicka, Anna, Cross-Cultural Pragmatics.2003.

- Wierzbicka, Anna, English: Meaning and Culture. 2006.

- Jakubowska, Ewa, Cross-Cultural Dimensions of Politeness in the Case of Polish and English. 1999.

- Marcjanik, Małgorzata, Grzeczność w komunikacji językowej. 2008.

- Kornacki, Paweł, Studies in Emotions – Ethnolinguistic Perspectives. 2010.

- Fox, Kate. Watching the English. 2014.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lach Mirghani, Agata Rozumko
Prowadzący grup: Katarzyna Lach Mirghani, Agata Rozumko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zgodnie z opisem w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Pełny opis:

Zgodnie z opisem w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Literatura:

Zgodnie z opisem w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lach Mirghani, Agata Rozumko
Prowadzący grup: Agata Rozumko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zgodnie z opisem w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Pełny opis:

Zgodnie z opisem w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Literatura:

Zgodnie z opisem w punkcie "Podstawowe informacje o przedmiocie".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.