Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF1 - kurs intensywny 340-HF1-1PFIN
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 180
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Alter Ego1+, podręcznik i ćwiczenia, wyd.Hachette 2012, autorzy: C.Hugot, V.M.Kizirian, M.Waendendries

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie: zjawiska, procesy i systemy językowe oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi

terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa

podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji

problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją i ich powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji

Absolwent potraf:i przeprowadzać krytyczna analizę i interpretację różnych wytworów kultury z zastosowaniem metod filologicznych

pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym

dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT)

właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze językoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i

syntezy tych informacji

brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich

posługiwać się kierunkowym językiem obcym w mowie i w piśmie

planować i organizować pracę indywidualną i pracę w zespole

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

Absolwent gotów jest do: krytycznej oceny posiadanej wiedzy

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

tworzenia płaszczyzn tolerancji i współpracy w warunkach komunikacji wielokulturowej i zróżnicowanego religijnie społeczeństwa

uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego różnorodnych formach

Metody i kryteria oceniania:

Student przystępuje do wszystkich kolokwiów i otrzymuje wynik nie niższy niż 55 %, nie przekracza 4 nieobecności na miesiąc, z czego 2 nieobecności zalicza na konsultacjach,jeżeli nie uzyskał 60 % ma prawo do zaliczenia poprawkowego z całego semestru.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Jedni i drudzy - przedstawianie się, formuły grzecznościowe.

2. Tutaj i tam - rezerwacje hotelowe, wskazywanie drogi.

3. Powiedz mi kim jesteś - rodzina, zawody, przekazywanie wiadomości.

4. Każdy ma swój rytm - godziny, wydarzenia przeszłe, wyjścia.

5. Huczna pora - święta, tradycje, życie sławnych ludzi.

6. Podróże - opisy miejsc, pogoda.

7. To mój wybór - żywność, moda, gusta.

8. Zycie w mieście? - w restauracji, przeciwieństwa i różnice życia miejskiego i wiejskiego.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, praca z tekstem, streszczenie tekstu, pytania do tekstu, rozumienie globalne i selektywne, praca w parach, ćwiczenia komunikacyjne, scenki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 16:30, sala 5
każdy czwartek, 9:45 - 13:00, sala 7
każdy piątek, 9:45 - 13:00, sala 7
Ewa Parfieniuk 17/ szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 13:00, sala 5
każdy czwartek, 15:00 - 18:15, sala 7
każdy piątek, 13:15 - 16:30, sala 4
Ewa Parfieniuk 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.