Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia 310-CS1-3BIC
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. J.M.Berg, L.Stryer, J.L.Tymoczko, „Biochemia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

2. J. McMurry, Chemia organiczna, tom 5, WN PWN, Warszawa 2012

3. Aleksander Kołodziejczyk “Naturalne Związki Organiczne”, PWN Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

KP6_WG7 - absolwent zna i rozumie budowę związków organicznych, podstawowe zasady izolowania, oczyszczania i identyfikacji związków organicznych

KP6_UW2 - absolwent potrafi w stopniu podstawowym syntezować, izolować, oczyszczać i analizować skład jakościowy i ilościowy oraz określa struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych

KP6_UU2 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w celu podnoszenia własnych kompetencji

KP6_KK1 - absolwent jest gotów do krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykonanie przygotowanych doświadczeń

2. Ocena ciągła realizacji ćwiczenia laboratoryjnego i przestrzegania przepisów BHP w trakcie jego wykonywania.

4. Ocena sprawozdania pisemnego z wykonanego ćwiczenia.

5. Sprawdziany pisemne z wiedzy teoretycznej dotyczącej wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego.

Kryteria oceniania zgodnie z przyjętym regulaminem studiów.

Zakres tematów:

1. Lipidy

a) Izolacja triacylogliceroli z migdałów/ wiórków kokosowych i oznaczenie liczby jodowej

b) Izolacja i wykrywanie lecytyn i cholesterolu z żółtka jaja kurzego

2. Węglowodany

a) Reakcje charakterystyczne węglowodanów

b) Preparatyka kwasów nukleinowych z drożdży

3. Białka

a) Analiza jakościowa aminokwasów i białek

b) Oznaczanie kazeiny w mleku metodą Wolkera

c) Wpływ pH na działanie enzymów

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Malinowska 8/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Malinowska 7/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Malinowska, Przemysław Bazydło 7/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Malinowska 8/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Przemysław Bazydło 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)