Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych 320-BS2-1PDW54
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 36
Literatura:

obowiązujące akty prawne dotyczące wykorzystania zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych Dz. U. 2015 poz. 266

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/63/UE

z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych Dz.U. 2015 poz. 628

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

KA7_WG1 jedność i różnorodność organizmów wykorzystywanych do celów naukowych

KA7_WG2 złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym - czy można zastąpić badania na zwierzętach badaniami in vitro

KA7_WG6 nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych służące wdrażaniu zasady 3R w badaniach na zwierzętach

Student potrafi:

KA7_UW2 wykorzystywać zawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu ograniczaniu potencjalnego dystresu u zwierzą doświadczalnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeni pisemne - test pisemny

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami

zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”)

do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia

Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) zaliczenie

odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Zakres tematów:

Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt

Argumenty za i przeciw wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych. Zasady etyczne postępowania ze zwierzętami.

Metody i procedury obchodzenia się ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach dostosowane do danego

gatunku.

Rozpoznawania oznak bólu i stresu, Znieczulenie i metody uśmierzania bólu.

Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Metody uśmiercania zwierząt, stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury

Zasady hodowli zwierząt laboratoryjnych. Normy utrzymania

Zasady bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) wykład

odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:00 - 11:30, sala 2003
Andrzej Gębczyński 35/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.