Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny - Molekularne podstawy adaptacji termicznych 320-BS2-2WM43
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 23
Literatura:

Literatura podstawowa:

Fizjologia zwierząt - adaptacja do środowiska. K. Schmidt-Nielsen. 2008. PWN.

Biochemia. J.M. Berg, L. Stryer, J.L. Tymoczko, G.J. Gatto. 2018. PWN.

Patofizjologia człowieka w zarysie. J.W. Guzek. 2015. PZWL.

Immunologia. J.Gołąb, M. Jakóbisiak, T. Stokłosa, W. Lasek. 2017. PWN

Literatura dodatkowa:

Thermal Adaptation. A Theoretical and Empirical Synthesis. M. Angiletta. 2009. Oxford University Press.

Animal Phsyiology. R.W. Hill. 2017. Oxford University Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych KA7_WG1.

Student zna i rozumie główne tendencje rozwojowe nauk biologicznych oraz czynniki, w tym finansowe, umożliwiające prowadzenie badań KA7_WG7.

Umiejętności:

Student umie korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie KA7_UW5.

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnieciami naukowymi w celu rozwiazywania problemów KA7_KK1.

Sposoby weryfikacji: WG1, WG7UW5, KK1 - zaliczenie pisemne na ocenę.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - zaliczenie pisemne na ocenę.

Dopuszczana jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

- ciepło i temperatura;

- mechanizmy wymiany ciepła z otoczeniem;

- metabolizm i ciepło;

- termoregulacja (mechanizmy, koszt, zakres i możliwości);

- gorączka (mechanizm, znaczenie);

- temperatura a stres;

- strategie gospodarowania energią a warunki termiczne;

- adaptacje do życia w niskiej temperaturze;

- adaptacje do życia w wysokiej temperaturze;

- ograniczenia termiczne;

- zmiana klimatu a adaptacje termiczne.

Metody dydaktyczne:

Metody oparte na słowie - wykład, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 12:00 - 13:30, sala zdalnie
Julita Sadowska 10/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.