Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna II 360-MS1-1AM2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.W. Krysicki, L.Włodarski ''Analiza matematyczna w zadaniach'' tom I, Wydawnictwo Naukowe PWN

2. J.Banaś, S. Wędrychowicz ''Zbiór zadań z analizy matematycznej'' WNT

3.M. Gewert, Z. Skoczylas "Analiza matematyczna 1: Przykłady i zadania", Oficyna Wydawnicza GiS

4. G.M. Fichtenholz ''Rachunek różniczkowy i całkowy'' tom I,II PWN Warszawa

5.G.I.Zaporożec "Metody rozwiązywania zadań z analizy matematycznej"

Efekty uczenia się:

KA6_WG05 ;KA6_UW07;KA6_UW08;KA6_UW25; KA6_WG03; KA6_UW25; KA6_WG04

Metody i kryteria oceniania:

1. Przewidziane są następujące prace pisemne: kolokwia, kartkówki.

2.Aktywność na zajęciach jest premiowana przyznaniem jednego punktu za każde poprawnie rozwiązane zadanie; Uzyskane w ten sposób punkty dodaje się do punktów zdobytych na kolokwiach (pod warunkiem uzyskania połowy punktów przewidzianych z kolokwiów).

3.Prowadzący zajęcia może przeprowadzić dodatkowe kolokwium zaliczeniowe z całości materiału dla studentów, którzy nie zaliczyli ćwiczeń. Uzyskanie połowy punktów z kolokwium zaliczeniowego zalicza ćwiczenia na ocenę dostateczną.

4.Oceny końcowe wystawiane są zgodnie z następującym kryterium (w przeliczeniu na 100pkt):

90pkt-100pkt ocena bardzo dobry

0pkt-9,9pkt ocena dobry plus

70pkt-79,9pkt- ocena dobry

60pkt-69,9pkt ocena dostateczny plus

50pkt-59,9pkt ocena dostateczny

Mniej niż 50pkt ocena niedostateczny

Punkty otrzymuje się za kolokwia (przewiduje się 3 kolokwia, każde po 50 punktów, do oceny będą wliczane 2 najlepsze wyniki), kartkówki, aktywność na zajęciach.

5. Obecność na zajęciach, kolokwiach zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu w Białymstoku i wewnętrznymi przepisami Wydziału Matematyki.

Zakres tematów:

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. Badanie przebiegu zmienności funkcji. Ciągi i szeregi funkcyjne i ich własności.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Karolina Wojciechowicz, Karol Pryszczepko 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)