Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia polimerów 310-CS2-1CPOL
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Florjańczyk Z., Penczek S. (red.), Chemia polimerów tom I, II i III, Oficyna Wyd. PW, 2001 i 1997

2. Szlezyngier W., Tworzywa Sztuczne, tom I, II i III, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998

3. Stevens M. P., Wprowadzenie do chemii polimerów, PWN, Warszawa 1983

4. Nicholson J. W., Chemia polimerów, WNT, Warszawa 1996

5. Pielichowski J., Puszyński A., Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2003

6. Pielichowski J., Puszyński A., Chemia polimerów, TEZA Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków 2004

7. Pielichowski J., Puszyński A., Preparatyka polimerów, TEZA Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Kraków, 2005

8. Rabek J. F., Współczesna wiedza o polimerach, PWN, Warszawa 2009

9. Ehrenstein G.W., Brocka-Krzemińska Ż., Materiały polimerowe - struktura, właściwości, zastosowanie, PWN, Warszawa, 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Żuchowska D., Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000

2. Gruin I., Materiały polimerowe, PWN, Warszawa 2003

3. Przygocki W., Włochowicz A., Uporządkowanie makrocząsteczek w polimerach i włóknach, WNT Warszawa 2006

4. Czaja K. Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005

5. Czub P., Bończa-Tomaszewski Z., Penczek P., Pielichowski J., Chemia i technologia żywic epoksydowych, WNT, Warszawa 2002

6. Mark H. Tobolsky A. V., Chemia fizyczna polimerów, PWN, Warszawa 1957

Efekty uczenia się:

KP7_WG2 - Zna i rozumie budowę, właściwości i metody otrzymywania polimerów w oparciu o rozszerzoną wiedzę z zakresu chemii polimerów.

KP7 UW6 - Potrafi opracowywać wyniki badań, stosuje metody statystyczne i techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań.

KP7 K02 – Jest gotów do pracy w zespole przyjmując w nim różne role, weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.

Sposoby weryfikacji: sprawdziany pisemne, sprawozdanie z wykonanego doświadczenia, systematyczna ocena pracy na ćwiczeniach laboratoryjnych, ocena aktywności w trakcie zajęć laboratoryjnych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdzanie przygotowania do zajęć laboratoryjnych.

2. Ocena ciągła realizacji ćwiczenia laboratoryjnego i przestrzegania przepisów BHP w trakcie jego wykonywania.

3. Ocena sprawozdania pisemnego z wykonanego ćwiczenia.

4. Sprawdziany pisemne z wiedzy teoretycznej dotyczącej wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego.

Kryteria oceniania zgodne z przyjętym regulaminem studiów.

Zakres tematów:

1. Otrzymywanie polimerów metodą polimeryzacji rodnikowej z odwracalną dezaktywacją łańcucha.

2. Metody oczyszczania polimerów.

3. Analiza polimerów metodami spektroskopowymi (1H NMR, FT IR i UV), metodą chromatografii wykluczenia oraz metodami analizy termicznej (TGA i DSC).

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 12:15 - 14:30, sala 1028
Karolina Markiewicz 8/ szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 12:15 - 14:30, sala 1028
Karolina Markiewicz 7/ szczegóły
3 co druga środa (parzyste), 9:45 - 12:00, sala 1028
Karolina Markiewicz 8/ szczegóły
4 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 12:00, sala 1028
Karolina Markiewicz 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.