Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów informatycznych 420-ES1-3PSI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

- Potrafi ocenić dokumentację projektową oraz wyniki implementacji nieskomplikowanego systemu informatycznego. K_IE1A_U06, K_IE1A_U07

- Potrafi sporządzić projekt prostego systemu informatycznego i zaimplementować go w wybranej technologii. K_IE1A_U03

- Potrafi przygotować raport i prezentację przedstawiające wyniki projektowania i implementowania systemu informatycznego. K_IE1A_U28

- Umie pracować w zespole. K_IE1A_K02

Metody sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się (laboratorium):

- sprawozdanie pisemne i ustne z wykonanych prac

- obserwacja studenta podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- ocena wyników realizacji projektów.

Ocena z uwzględnieniem poprawności, samodzielności i terminowości wykonywania zadań, oraz aktywności podczas zajęć.

Dopuszczalny limit nieusprawiedliwionych nieobecności: 20% zajęć.

Zakres tematów:

- Analiza i modelowanie obiektowe wybranego praktycznego systemu informatycznego lub podsystemu

- Opracowanie zestawu diagramów UML niezbędnych do zaprojektowania systemu

- Projektowanie i implementowanie systemu w wybranej technologii

- Sporządzenie dokumentacji i prezentacji przedstawiającej wyniki projektu.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium (15 h), projekt, raport, dyskusja, prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Parfieniuk 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Parfieniuk 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)