Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji A 310-CS2-2HUMI-1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/881/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Przedmiot realizowany jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej która zawiera materiały filmowe oraz pliki z literaturą podstawową i uzupełniającą.

2. J. Cieślik, „Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji” Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyd. 2, 2008. ISBN 978-83-61408-61-1

3. www.seipa.edu.pl; www.cieslik.edu.pl

Efekty uczenia się:

Rozumie aspekty prawnej etyczne związane w ochroną władności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej. K_W08

Zna ogólne zasady tworzenia indywidualnych forma przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii. K_W09

Potrafi określić kierunki własnego samokształcenia K_U06

Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy. K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: Ćwiczenia 30 godzin - warsztaty grupowe, przygotowanie eseju i prezentacji na temat wybranego typu przedsiębiorczości.

Forma zaliczenia przedmiotu:

- Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach oraz oceny punktowej eseju i prezentacji.

Zakres tematów:

Zapoznanie się z podstawami przedsiębiorczości w warunkach globalizacji, sposobami planowania i realizacji przedsięwzięć globalnych.

Poruszane zagadnienia:

Podstawy planowania biznesowego.

Istota przedsiębiorczości.

Oblicza przedsiębiorczości.

Pomiar aktywności przedsiębiorczej – porównania międzynarodowe.

Przedsiębiorczość a zatrudnienie.

Przedsiębiorczość a innowacje.

Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości.

Czy i jak wspierać przedsiębiorczość?

Metody dydaktyczne:

rok studiów/semestr: chemia II st. 2-rok

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia (30 godz.).

metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, wywiady, ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Wałejko 11/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Wałejko 10/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Wałejko 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)