Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uzdatnianie i oczyszczanie wody 310-OS1-3UOW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bartkiewicz B. 2006. Oczyszczalnie ścieków przemysłowych. PWN

2. Chełmicki W. 2001. Woda. Zasoby, degradacja i ochrona. PWN, Warszawa.

3. Dojlido J.R. 1995. Chemia wód powierzchniowych. Wyd. Ekon. Środ. Białystok.

4. Hartmann L. 1996. Biologiczne oczyszczanie ścieków. Instalator Polski.

Literatura uzupełniająca:

1. Aktualnie obowiązujące Rozporządzenia Ministra Środowiska i Ministra Zdrowia dotyczące wody i ścieków

Efekty uczenia się:

. Student charakteryzuje źródła zanieczyszczeń wód i ich zdolność do samooczyszczania.

2. Student nabiera praktycznej umiejętności interpretacji wyników dotyczących jakości ścieków i wody wodociągowej.

3. Student rozpoznaje podstawowe mikroorganizmy uczestniczące w procesach oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.

4. Student wybiera metody oczyszczania ścieków w zależności od źródła ich zanieczyszczeń i ocenia efektywność redukcji zanieczyszczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do pisemnego testu zaliczeniowego jest pozytywna ocena z testu z zajęć terenowych.

Zakres tematów:

1. Metody oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Parametry stosowane w ocenie stopnia redukcji zanieczyszczeń.

2. Przemysłowe oczyszczalnie ścieków.

3. Efekty modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Białymstoku.

4. Metody uzdatniania wody.

5. Przepisy prawne regulujące prawidłowość procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody do celów wodociągowych.

6. Dane statystyczne dotyczące krajowej gospodarki ściekowej i procesów uzdatniania wody.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

2. E-learning.

3. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:15 - 13:45, sala 1130
Magdalena Grabowska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.