Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doskonalenie językowe C 340-FP1-2DJ5
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Berthet A., Daill E., Hugot C., Kizirian V. M., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Hachette FLE 2012.

2. Berthet A., Sampsonis B., Hugot C., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Cahier d'activités, Hachette FLE 2012.

3. Bescherelle, La Conjugaison pour tous, Hatier 1997.

4. Przestaszewski L., Gramatyka języka francuskiego, Wiedza Powszechna 2009.

5. Dubois J., Jouannon G., Lagane R., Gramatyka języka francuskiego, Delta 2000.

6. Chollet I., Robert J.-M., Les verbes et leurs prepositions, CLE International 2007.

Efekty uczenia się:

1 – Student posiada wiedzę na temat zasad gramatycznych gwarantujących poprawne tworzenie wypowiedzi pisemnych i ustnych w języku francuskim KA6_WG4,

2 – Student zna zasady redagowania krótkich form literackich (np. narracja, recenzja)KA6_WG9,

3 – Student ma świadomość zróżnicowania rejestrów językowych w zależności od typu wypowiedzi, sytuacji komunikacyjnej, statusu rozmówców.KA6_WG4

4 – Student zna zasady nawiązywania kontaktu werbalnego i prowadzenia rozmowy z inną osobąKA6_WG4,

5 – Student rozumie i stosuje zasady gramatyki języka francuskiego w tekstach i dialogach KA6_WG4

6 – Student stosuje literacki styl oraz odpowiednie środki językowe w wypowiedzi pisemnejKA6_UK6,

7 – Student dostosowuje akcent do sytuacji komunikacyjnej i typu wypowiedziKA6_UK1, KA6_UK1

8 – Student spontanicznie formułuje i przekazuje własne myśli na tematy życia codziennego, społecznegoKA6_UK1,

9– Student spontanicznie reaguje na wypowiedzi swego rozmówcyKA6_UO1

10 – Student potrafi pracować w zespole i wziąć odpowiedzialność za efekty pracy zespołuKA6_UO1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- testów pisemnych (niezbędne jest uzyskanie 55% punktów łącznie),

- aktywności na zajęciach

- obecności (dopuszczalna 1 nieusprawiedliwiona nieobecność)

Przekroczenie nieobecności skutkuje obniżeniem oceny końcowej z zajęć.

Wszystkie zaliczenia odbywają się przy włączonych kamerach.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 15 godz.

- przygotowanie do zajęć (ćwiczenia i wypowiedzi pisemne - praca własna) - 35 godz.

- udział w konsultacjach - 5 godz.

Razem 55 godz.

Zakres tematów:

Gramatyka tekstowa:

1. Łączniki budujące spójność tekstu

2. Wyrażanie relacji logicznych (przyczyny, konsekwencji, celu, opozycji, warunku)

3. wyrażanie relacji czasowych (uprzedniość, następczość)

4. Stosowanie w kontekście rodzajników, zaimków względnych, zaimków dopełnienia

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstu, uzupełnianie i przeformułowanie tekstów i dialogów. Praca indywidualna, praca w parach; wstawianie odpowiedniej formy np. czasowników; uzupełnianie zdań; porównywanie tekstów; wypełnianie luk.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Magdalena Aleturowicz 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.