Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca roczna z Historii XIX wieku (w) 350-HS1-2PRNW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa 2000.

2) I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003.

3) J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1997.

4) Instrukcja edytorsko-bibliograficzna IHiNP UwB

5) Standardy pracy naukowej na kierunku historia – (Wydział Historyczno-Socjologiczny UwB)

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się (w zakresie wiedzy studenta):

1) Posiądzie uporządkowaną wiedzę z zakresu historii XIX w. prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych.

2) Zyska zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii XIX w.

Efekty uczenia się (w zakresie umiejętności studenta):

1) Samodzielnie zdobędzie i pogłębi wiedzę oraz udoskonali umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.

2) Będzie formułował tematy badawcze oraz stosował metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii.

Efekty uczenia się (w zakresie kompetencji studenta):

1) Będzie dążył do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazując odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne.

2) Rozwinie swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne.

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się:

1) monitorowanie aktywności badawczej

2) kontrola procesu przygotowywania i ocena pracy rocznej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną za przygotowaną pracę roczną

.

Zakres tematów:

1) Technika pracy naukowo-badawczej (pozyskiwanie oraz opracowanie wiedzy historiograficznej i źródłowej)

2) Aparat krytyczny rozprawy naukowej (przypisy, bibliografia, indeksy, aneksy)

3) Sposoby rekonstrukcji procesu dziejowego (typologia historiografii)

.

Metody dydaktyczne:

Do 13 października 2020 r. typowy dla konsultacji odbywanych w trakcie dyżurów tryb współpracy opiekuna naukowego z piszącymi prace roczne.

Od 20.10.2020 r. do odwołania realizacja zajęć w formie zdalnej za pośrednictwem platformy TEAMS

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Miodowski 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.