Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna i kompetencje akademickie 350-HS2-1TIKA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów, praca zbiorowa.

2. https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/darmowe-aplikacje-mobilne-ktore-kazdy-powinien-znac/41f8318

3. https://www.pcworld.pl/ranking/55-najlepszych-aplikacji-mobilnych,404292.html

4. https://prnews.pl/aplikacje-mobilne-nowy-wymiar-internetu-27732

5. https://www.dobreprogramy.pl/Urzadzenia-mobilne,Programy,Windows,883.html

6. http://www.excelszkolenie.pl/index.htm

7. Andy Wibbels, Prowadź blog! Przewodnik dla małych firm.

8. Tomek Tomczyk (Kominek), Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj.

9. http://mlodytechnik.pl/m-technik/28457-testujemy-aplikacje-dla-ucznia-i-studenta

10. http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl/podstrony/technologie.html

11. Izabela Kościów, Jak założyć bloga - poradnik dla początkujących.

12. Academia.edu

13. Researchgate.net

Efekty uczenia się:

P7S_WK zasady ochrony własności (…) prawa autorskiego:

KP7_WK4 dogłębnie zasady ochrony praw własności intelektualnej na potrzeby przygotowania pracy magisterskiej i innych projektów;

P7S_UW - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,

- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych,

KP7_UW2 krytycznie analizować różnorodne zjawiska na płaszczyźnie międzynarodowej, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować w oparciu o źródła pozyskane m.in. w oparciu o IT;

P7S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie;

KP7_UU1 planować oraz uczyć się przez całe życie doskonaląc kwalifikacje własne oraz innych;

KP7_UW1 - student potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

KP7_UW4 - student potrafi analizować, interpretować i systematyzować informacje dotyczące nauk historycznych, wykorzystując bazy danych i portale naukowe

KP7_UW5 - student potrafi korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu, stosując różnorodne, nowoczesne metody i techniki prezentacji wyników badań (takie jak prezentacje multimedialne i poster naukowy)

KP7_UW6 - student potrafi przygotować tekst naukowy z aparatem krytycznym, poprawnie stosując różnorodne formy pisarstwa historycznego

KP7_UO1 - student potrafi kierować pracą zespołu lub wykonywać zadania badawcze we współpracy z innymi członkami zespołu

KP7_UO2 - student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

KP7_KK1 - student jest gotów do krytycznego i otwartego stosunku do nowych idei i koncepcji w badaniach nad różnorodnymi aspektami historii

KP7_KR1 - student dostrzegania problemy etyczne związane z pracą historyką

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności); trzy projekty wykonane samodzielnie i jeden grupowy na ocenę.

Zakres tematów:

1. Tworzenie dokumentów (prezentacji,dokumentów tekstowych, formularzy, edycji grafiki) z wykorzystaniem oprogramowania online.

2. Zakładanie i prowadzenie bloga.

3. Aplikacje na urządzenia mobilne, przydatne w pracy studenta.

4. Otwarte zasoby internetowe - aplikacje, biblioteki, archiwa itp.

5. Obrazowanie danych geograficznych na mapie.

6. Nowe trendy rozwoju technologii informacyjnej.

7. Programy przydatne w warsztacie historyka.

8. Prezentacja wyników badań – plakat naukowy

9. Pisanie akademickie - od abstraktu do książki

10. Academia edu, researchgate, repozytoria i open acces policy - dostępność wiedzy we współczesnym świecie

11. Punktacje, cytowania, bibliometria

12. Menedżery bibliografii i przydatne narzędzia w pracy badacza

13. Wnioski grantowe

14. Aktywność naukowa w warunkach polskich i międzynarodowych

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Praca z projektem.

Ćwiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych i komputerowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosław Przeździecki, Monika Kozłowska-Szyc 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.