Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja środowiskowa 320-BS1-1EDU
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Potyrała K. (red.) 2011 - Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

2. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008 – Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

3. Domka L. 2001 – Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. PWN, Warszawa

4. Berdo J. 2006 – Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą. Wydawnictwo Earth Conservation, Sopot (dostępna w Internecie pod adresem www.ziemia.org

5. Witryny internetowe organizacji i instytucji związanych z edukacją ekologiczną

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

Efekty uczenia się:

- Student wykorzystuje techniki multimedialne w celu prezentacji wyników badań, opinii KA6_UW6

- Student rozumie techniki prowadzenia badań terenowych oraz potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie KA6_WG7, KA6_UO10

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca ocena udziału studentów w zajęciach terenowych (prowadzonych obserwacji, udziału w dyskusji, opracowanych sprawozdań). Pozytywne zaliczenie sprawozdania.

2. Pozytywna zaliczenie opracowanej gry terenowej lub ścieżki przyrodniczej

Obecność na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Formy edukacji nieformalnej prowadzone przez wybrane instytucje (ośrodek edukacji przyrodniczej, ogród zielarski, muzeum przyrodnicze i in.).

2. Metody i sposoby popularyzacji wiedzy środowiskowej w społeczeństwie. Gry terenowe i ścieżki dydaktyczne w popularyzacji wiedzy środowiskowej

Metody dydaktyczne:

Wyjazd studyjny, dyskusja.

Metody: Obserwacje terenowe, dyskusja i rozmowa ze studentami, prace terenowe (podczas zajęć studenci pracują w zespołach), konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 17:15, sala zaj-ter
Alina Stankiewicz 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.