Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 1 390-FU2-2SD1
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura zalecana:

1. L. Dobrzyński, K. Blinowski, Handbook on Neutron and Solid State Physics, ed. M. Cooper, Ellis Horwood series in Physics and its applications 1994.

2. J. B. England, Metody doświadczalne fizyki jądrowej, PWN Warszawa 1980.

3. A. Oleś, Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego, WNT Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

1) C. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego

2) T. Penkala, Zarys krystalografii

3) D. Senczyk, Laboratorium z Rentgenografii Strukturalnej

4) J. Jeleńkowski, K.Wesołowski, Ćwiczenia z Rentgenowskiej Analizy Strukturalnej

5) Cullity, Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego

6) H. Ibach, H Luth, Fizyka ciała stałego

7) M.N. Rudden, J.Wilson, Elementy fizyki ciała stałego

8) J. Ginter, Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego

Literatura dodatkowa:

1) L. Sosnowski, Wstęp do fizyki ciała stałego, WUW Warszawa 1977.

2) B. Staliński red., praca zbiorowa, Fizyka i chemia ciała stałego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977.

Efekty uczenia się:

K_W14-K_W17, K_W28, K_W32-K_W33, K_W45

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się wkład, osobiste zaangażowanie i rzetelność realizacji tematu pracy dyplomowej.

Zakres tematów:

1. Metody dyfrakcyjne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego, strumienia neutronów termicznych lub białej wiązki neutronowej.

2. Przegląd literaturowy metod stosowanych w nanotechnologii.

3. Przegląd prostych, tanich i powtarzalnych nanosyntez chemicznych.

4. Nanoukłady oparte na tlenkach żelaza.

5. Przegląd literaturowy nanomateriałów stosowanych w medycynie.

6. Metody biofunkcjonalizacji nanocząstek.

Metody dydaktyczne:

Stawianie problemów i zagadnień do rozwiązania w ramach podjętej tematyki, precyzowanie wymogów wartościowych opracowań i analiz porównawczych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:00 - 11:30, (sala nieznana)
Elżbieta Dzimida-Chmielewska 2/ szczegóły
2 każdy piątek, 10:00 - 11:30, (sala nieznana)
Krzysztof Szymański 2/ szczegóły
3 każdy piątek, 10:00 - 11:30, (sala nieznana)
Katarzyna Rećko, Andrei Stupakevich 2/ szczegóły
4 każdy piątek, 14:00 - 15:30, (sala nieznana)
Marek Nikołajuk 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)