Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prehistoria ziem polskich 350-HS1-1PZP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Burek K., Starożytnicy i archeolodzy. Z dziejów badań archeologicznych na Białostocczyźnie, Olsztyn 1977.

Jankuhn H., Wprowadzenie do archeologii osadnictwa. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wznowienia t. 20, Poznań 2004.

Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich, Kraków 1998.

Karczewski M., Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Białystok 2011.

Renfrew C., Bahn P., Archeologia. Teoria, metody, praktyka, Warszawa 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zaliczany jest na podstawie egzaminu. Do egzaminu dopuszczane są osoby, które uczęszczały na wykład. Nie ma wymogu zaliczania nieobecności na opuszczonych wykładach.

Zakres tematów:

Tematy wykładów z Prehistorii ziem polskich:

1-2. Archeologia i prehistoria. Podstawowe pojęcia i metody.

3. Pochodzenie Homo sapiens sapiens i początki kultury ludzkiej.

4. Podziały kulturowe i periodyzacja pradziejów ziem dzisiejszej Polski.

5. Starożytnicy i archeolodzy Polski północno-wschodniej.

6. Archeologia grobów i cmentarzysk cz. 1.

7. Archeologia grobów i cmentarzysk cz. 2.

8. Archeologia osadnictwa cz. 1.

9. Archeologia osadnictwa cz. 2

10. Archeologia środowiska cz. 1

11. Archeologia środowiska cz. 2

12. Gospodarka społeczności pradziejowych cz. 1

13. Gospodarka społeczności pradziejowych cz. 2

14. Problem identyfikacji etnicznej społeczności pradziejowych na ziemiach dzisiejszej Polski

15. Archeologia człowieka – antropologia fizyczna społeczności pradziejowych na ziemiach dzisiejszej Polski

Metody dydaktyczne:

wykład

egzamin

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maciej Karczewski 39/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.