Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia gospodarcza 350-HS2-1HG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2008.

1.

Arystoteles, Polityka z dodaniem Pseudo_Arystotelesowskiej Ekonomiki, opr. L.M. Piotrowicz, tł. K. Grzybowski, Warszawa 1964.

2.

D. Wood, Medieval Economic Thought, Cambridge UP 2002.

3.

T.R. Malthus, Prawo ludności, wyd. A. Krzyżanowski, tł. K. Stein, Gebethner i Wolff 1925.

4.

D. Ricardo, Zasady ekonomji politycznej i podatkowania, tł. M. Bornstein-Łychowska, Gebethner i Wolff 1929.

5.

K. Marks, Kapitał, dowolne wydanie

6.

N. Wapshott, Keynes kontra Hayek;spór który zdefiniował współczesną ekonomię, Warszawa 2013

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 w pogłębionym stopniu umie porządkować fakty i zjawiska z zakresu historii, prowadzące do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych.

KP7_WG2 zna metody i problemy badań historii gospodarczej

KP7_WG3 dysponuje pogłębioną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii gospodarczej dawnych i współczesnych ziem polskich na tle dziejów Europy – także w aspekcie porównawczym

KP7_WG5 dostrzega powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk, w tym wypadku z ekonomią

KP7_WG8 rozumie w pogłębionym stopniu funkcjonowanie struktur społecznych i ekonomicznych

KP7_WK3 dostrzega wpływ zróżnicowania kulturowego i religijnego świata na różnego rodzaju więzi społeczne

KP7_UW1 - samodzielne poszukiwanie informacji o przedstawicielach poszczególnych nurtów refleksji ekonomicznej i ich pracach

KP7_UO2 - praca grupowa

KP7_KK1 Ma krytyczny i otwarty stosunek do nowych idei i koncepcji w badaniach

KP7_KK3 Jest zdolny do zmiany własnych przekonań w świetle nowej wiedzy i argumentów

KP7_KR2 W sposób ciągły rozwija swoje zainteresowania i kompetencje fachowe

KP7_KR5 Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując prawo innych osób do wykazywania tych samych cech.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium końcowe, ocena aktywności w trakcie zajęć

Nieobecności zaliczane na dyżurach. Więcej niż 50% opuszczonych godzin kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

1. Starożytna refleksja ekonomiczna - nauka o moralnym życiu człowieka poczciwego Ksenofonta i Arystotelesa.

2. Myśl średniowieczna. Od potępienia handlu i pożyczek, po akceptację handlu i chrześcijańską bankowość.

3. Liberalizm i handel Adama Smitha.

4. Demograficzno-surowcowy pesymizm Malthusa.

5. Prymat kapitału Ricardo.

6. Potępienie kapitału i wolnego rynku - marksiści

7. Wolny rynek kontra interwencjonizm państwowy – (Keynes, von Hayek i inni)

Metody dydaktyczne:

formuła wykładu połączona z dyskusją nad tekstami czy zagadnieniami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Boroda 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.