Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dypolomowa II 320-ES1-3PRO2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe,

podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie teorie i metodologie badań ekonomicznych, w tym marketingowych, oraz teorie i metodologie badań przyrodniczych i ścisłych (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne związane z działalnością naukową, dydaktyczną oraz gospodarczą i wdrożeniową (KA6_WK6)

3. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz pracować w grupie przyjmując w niej różne role(KA6_UO7)

4. Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KA6_UU8)

5. Student krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się oraz rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu ekobiznesu (KA6_KK1)

6. Student wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej

(KA6_KO3)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena postępów pracy studenta w zakresie przygotowania pracy dyplomowej

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej

3. Złożenie pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (systemu APD)

Zakres tematów:

Tematykę i harmonogram zajęć student ustala indywidualnie z prowadzącym pracownię, zgodnie ze specyfiką tematu pracy dyplomowej. Studenci mają wybór tematów z dyscypliny nauki biologiczne, nauki chemiczne i ekonomia i finanse.

Metody dydaktyczne:

projekt, udział w badaniach eksperymentalnych, analiza tekstów, dyskusja, konsulta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Izabela Tałałaj, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Edyta Jermakowicz, Aleksandra Staszak, Violetta Macioszek, Ewa Oleńska, Piotr Zieliński, Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz 10/ szczegóły
2 każdy wtorek, 14:45 - 16:15, (sala nieznana)
Beata Kalska-Szostko, Izabella Jastrzębska, Dorota Czajkowska-Szczykowska 7/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, (sala nieznana)
Dariusz Kiełczewski 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.