Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy medialne w Polsce i na świecie 350-MS1-3SMP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009.

Hallin D., Mancini P, Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym. Kraków 2007.

Adamowski J (red.), Wybrane zagraniczne systemy medialne, Warszawa2008.

Adamowski J, Jabłonowski M. (red.), Polskie media u progu XXI wieku, Warszawa 2001.

Dobek-Ostrowska, B. (red.), Media masowe na świecie: modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa, Wrocław 2007.

Golka B., System medialny Francji, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W10: zna podstawowe relacje zachodzące między jednostką a społeczeństwem

K_W15: zna podstawowe tendencje przemian cywilizacyjnych zachodzących we współczesnym świecie

Umiejętności:

K_U08: potrafi ustosunkować się do propozycji rozwiązań aktualnych problemów międzynarodowych

K_U20: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

Kompetencje społeczne:

K_K01: ma nawyk śledzenia na bieżąco sytuacji międzynarodowej oraz odnoszących się do niej publikacji

K_K12: ma potrzebę samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne. Na ocenę składa się aktywność na zajęciach,

udział w dyskusji.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do tematyki

2. Pojęcie systemu medialnego – definicja pojęcia, elementy, cechy charakterystyczne systemu medialnego.

3. Struktura systemu medialnego

4. System medialny w sferze społecznej

5. Przykładowe modele systemów medialnych

6. System medialny Polski

7. Charakterystyka systemu medialnego USA

8. Charakterystyka systemu medialnego Finlandii

9. Charakterystyka systemu medialnego Francji

10. Charakterystyka systemu medialnego Hiszpanii

11. Charakterystyka systemu medialnego Ukrainy

12. Charakterystyka systemu medialnego Norwegii

13. Charakterystyka systemu medialnego Federacji Rosyjskiej

14. Charakterystyka systemu medialnego Włoch

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie na ocenę

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja podczas zajęć, prezentacja multimedialna, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Małgorzata Dajnowicz 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)