Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 1 410-KS1-3SL1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura do seminarium jest dobierana indywidualnie dla poszczególnych studentów zgodnie z wybranym tematem pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

1.Ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych przedmiotów i zagadnień „kognitywistyki i komunikacji” (zależnie od wybranego tematu pracy licencjackiej oraz tematów wybranych przez innych uczestników seminarium)

2. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty związane z tematem pracy licencjackiej

3. Samodzielnie wyszukuje, analizuje i ocenia potrzebne mu informacje oraz literaturę przedmiotu

4. Samodzielnie formułuje problemy, stawia hipotezy i tezy badawcze, potrafi je krytycznie ocenić i uzasadnić

5. Potrafi prezentować wstępne i ostateczne wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej oraz poddawać je pod dyskusję

6. Samodzielnie, pod kierunkiem opiekuna naukowego, przygotowuje pisemną pracę badawczą na wybrany przez siebie temat

7. Potrafi pracować w zespole badawczym oraz dobierać właściwe metody służące do rozwiązania problemów badawczych

8. Jest krytyczny oraz otwarty na nowe tendencje w naukach o poznaniu i komunikacji społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium licencjackiego 1 jest: a) dokonanie wyboru tematu pracy licencjackiej, b) wyszukanie literatury do wybranego tematu, c) przygotowanie konspektu pracy, d) przedstawienie prezentacji na szczegółowy temat związany z pracą dyplomową.

Zakres tematów:

- redakcja tekstu naukowego

- wyszukiwanie literatury do wybranego zagadnienia

- parafrazowanie i cytowanie

- tworzenie konspektu pracy i spisu treści

- tworzenie bibliografii

- specyfika pracy teoretycznej i opartej na badaniach empirycznych

- szczegółowe problemy wybrane przez studentów jako temat pracy dyplomowej

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, prezentacja, analiza konspektów pracy przygotowanych przez studentów. Seminarium może się odbywać zdalnie lub stacjonarnie zależnie od sytuacji epidemicznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Robert Poczobut 12/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Maja Białek 9/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Kozak 12/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Wądołowski 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)