Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-3SL1 Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotów wykładanych na kierunku studiów kognitywistyka i komunikacja na 1 i 2 roku studiów.

Skrócony opis:

W ramach seminarium licencjackiego 1 studenci dokonują wyboru tematu pracy licencjackiej, poznają szczegółowe zasady redakcji tekstu naukowe, znajdują literaturę potrzebną do realizacji wybranego tematu oraz prezentują fragmenty pracy podczas seminarium.

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej z zakresu zagadnień zaliczanych do kognitywistyki i komunikacji. Uczestnicy seminarium, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego, formułują dokładny temat pracy, dobierają i wyszykują literaturę, opracowują strukturę pracy i jej główne tezy, a następnie przygotowują i prezentują jej kolejne części (rozdziały).

Studenci uczą się umiejętności analizy tekstów stanowiących podstawę prac dyplomowych, zgodnego z prawem wykorzystywania ich w swoim pracach, a także krytycznej dyskusji twierdzeń i teorii z zakresu kognitywistyki komunikacji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł przedmiotów dyplomowych

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, filozofia

Rok studiów/semestr: rok III, semestr V

Wymagania wstępne: zaliczenie wszystkich przedmiotów na I i II roku studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 (seminarium)

Metody dydaktyczne: dyskusja i analiza tekstów naukowych stanowiących podstawę pisanych prac licencjackich oraz fragmentów tych prac

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy: udział w seminarim (30), wyszukiwanie i lektura literatury (100), przygotowanie prezentacji na podstawie wybranego tekstu (20), napisanie fragmentu pracy licencjackiej (70)

Wskaźniki ilościowe: zajęcia z bezpośrednim udziałem prowadzącego (30 godzin, 1 ECTS), nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym (200 godzin, 7 ECTS).

Literatura:

Literatura do seminarium jest dobierana w ramach każdego seminarium, zależnie od wybranych przez studentów tematów prac licencjackich.

Efekty uczenia się:

1.Ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych przedmiotów i zagadnień „kognitywistyki i komunikacji” (zależnie od wybranego tematu pracy licencjackiej oraz tematów wybranych przez innych uczestników seminarium)

2. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty związane z tematem pracy licencjackiej

3. Samodzielnie wyszukuje, analizuje i ocenia potrzebne mu informacje oraz literaturę przedmiotu

4. Samodzielnie formułuje problemy, stawia hipotezy i tezy badawcze, potrafi je krytycznie ocenić i uzasadnić

5. Potrafi prezentować wstępne i ostateczne wyniki swojej pracy w formie ustnej i pisemnej oraz poddawać je pod dyskusję

6. Samodzielnie, pod kierunkiem opiekuna naukowego, przygotowuje pisemną pracę badawczą na wybrany przez siebie temat

7. Potrafi pracować w zespole badawczym oraz dobierać właściwe metody służące do rozwiązania problemów badawczych

8. Jest krytyczny oraz otwarty na nowe tendencje w naukach o poznaniu i komunikacji społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji: dyskusja, prezentacja, referat, pisanie, analiza i ocena fragmentów pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Białek, Piotr Kozak, Robert Poczobut, Wojciech Wądołowski
Prowadzący grup: Maja Białek, Piotr Kozak, Robert Poczobut, Wojciech Wądołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz, Piotr Kozak, Robert Poczobut, Wojciech Wądołowski
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz, Piotr Kozak, Robert Poczobut, Wojciech Wądołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.