Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunek do zdrowia- analiza danych zastanych. 440-SS2-1SAN1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Landau S., 2004, A Handbook of Statistical Analyses using SPSS (dostępny online).

Kossakowska B., Bedyńska S., Wprowadzenie do danych i podstawy pracy z programem IBM SPSS Statistic; Predictive Solution.

Górniak J., Wachnicki J., Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows; Predictive Solution.

SPSS manual: https://www.spss-tutorials.com/basics/

Efekty uczenia się:

KP6_WG6 zna i opisuje podstawowe pojęcia i teorie dotyczące socjologii

kultury

KP6_WG8 ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów grupowych

KP6_WG12 posiada wiedzę na temat teorii działania zbiorowego i ruchów

społecznych

KP6_WG14 rozumie specyfikę badań ilościowych i jakościowych

w aspekcie teoretycznym i praktycznym

KP6_WG15 potrafi scharakteryzować poszczególne techniki zbierania

danych oraz metody ich analizy

KP6_WG16 zna podstawowe elementy procesu badawczego

KP6_UW3 umie samodzielnie analizować zmiany społeczne, zauważa ich

społeczne konsekwencje

KP6_UW4 potrafi samodzielnie stawiać hipotezy badawcze i podejmuje

pierwsze próby ich weryfikacji

KP6_UW10 potrafi zgromadzić/ pozyskać dane konieczne do analizy

zjawisk i procesów społecznych

KP6_KK3 wykazuje zdolność do krytycznego myślenia, ma świadomość

konieczności wykazania się naukową rzetelnością

oraz umiejętnością poprawnego argumentowania w sytuacji

sporu naukowego lub światopoglądowego

KP6_KR1 jest świadomy problemów etycznych związanych

z przeprowadzaniem badań socjologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zaliczenia końcowego sprawdzana będzie wiedza studentów z zakresu analizy danych sondażowych. Studenci otrzymają zadania do rozwiązania w oparciu o przygotowany zbiór danych sondażowych. Zadaniem studentów jest rozwiązania zadań i podanie odpowiedzi. Studenci będą mieli do rozwiązania 5 zadań. Do zaliczenia przedmiotu uprawnia poprawnie rozwiązanie 3 z nich.

Zakres tematów:

Podczas ćwiczeń analizowane będą dane na poniższe tematy:

(1) nawyki dietetyczne i ich społeczne determinanty

(2) częstość stosowania używek w zależności od cech społeczno-demograficznych

(3) aktywność fizyczna i jej społeczne korelaty

Metody dydaktyczne:

Realizacja ćwiczeń, analiza zbioru danych według przygotowanego scenariusza.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.