Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowy rynek kapitału ludzkiego 330-MS2-2MRK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Madrak-Grochowska, M. Szczepaniak, A. Szulc-Obłoza, Nierówności dochodowe a kapitał ludzki i rynek pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020.

W. Domagała, K. Woźniak, Kapitał ludzki a rynek pracy w krajach Unii Europejskiej , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016.

F. Dariusz, Ł. Jabłoński, Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami, CeDeWu, Warszawa 2016.

A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych , Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

G. Węgrzyn, Wyzwania i kierunki działań w zakresie aktywności zawodowej na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020.

M. Cisek, B. Suchodolski (red.) Determinanty i wyznaczniki ekonomiczno-społecznego rozwoju regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce2017.

M. Fryczyńska, Human capital management , Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

G. Kozuń-Cieślak, Światowy rynek kapitału, Difin, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

2MRK_U01 - praca indywidualna, praca w grupach (zespoły zadaniowe), kolokwium

2 MRK_U02 - praca indywidualna, praca w grupach (zespoły zadaniowe), kolokwium

2MRK_K01 - praca indywidualna, praca w grupach (zespoły zadaniowe), kolokwium

2MRK_K02 - praca indywidualna, praca w grupach (zespoły zadaniowe), kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności podczas zajęć (indywidualnej i grupowej - zespoły zadaniowe) oraz kolokwium w formie opisowej dotyczącego całości zagadnień analizowanych w ramach zajęć.

Zakres tematów:

1. Analiza podejść do definiowania kapitał ludzkiego i ich systematyzacja na poziomie gospodarki.

2. Inwestycje w kapitał ludzki na poziomie gospodarki – studia przypadków wybrane kraje UE.

3. Analiza poziomu i struktury kapitału ludzkiego w państwach Unii Europejskie

4. Indeks kapitału ludzkiego w krajach UE.

5. Zróżnicowanego wpływu kapitału ludzkiego na konkurencyjność państw UE – studia przypadków wybranych krajów UE

Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna

praca w grupach- zespoły zadaniowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)