Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy 330-MS1-3MMI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Limański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.

2. Wiktor J. W., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

3. W.Grzegorczyk, W. Krawiec, Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne: etapy i formy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4.A. Hauke-Lopes, M. Ratajczak-Mrozek, M. Soniewicki, M. Wieczerzycki, Marketing międzynarodowy - wyzwania dla przedsiębiorstw : studia przypadków i zadania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2019.

5.K. Fonfara, Marketing międzynarodowy : współczesne trendy i praktyka, PWN, Warszawa 2014.

6. E. Horská et al, International marketing : within and beyond Visegrad

Efekty uczenia się:

3MMI_W01 egzamin końcowy

3MMI_W02 egzamin końcowy

Metody i kryteria oceniania:

- wykład: egzamin w formie pisemnej – 4 pytania opisowe oceniane 0-5 punktów każde, egzamin uznaje się za zaliczony po uzyskaniu co najmniej 51% maksymalnej punktacji. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Marketing krajowy a marketing międzynarodowy.

2. Uwarunkowania podejmowania działań na rynkach międzynarodowych.

3. Strategie wejścia na rynki zagraniczne.

4. Otoczenie przedsiębiorstw a wybór strategii na rynkach międzynarodowych.

5. Międzynarodowe badania marketingowe.

6. Segmentacja na rynkach międzynarodowych.

7. Strategia międzynarodowego produktu.

8. Strategie cenowe na rynkach międzynarodowych.

9. Budowanie kanałów dystrybucji na rynkach zagranicznych.

10. Promocja na rynkach zagranicznych.

11. Organizacja marketingu międzynarodowego w przedsiębiorstwie.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 316
Henryk Wnorowski 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.