Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i polityka kursu walutowego 330-MS1-3TKW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1. B. Bernaś (red. nauk.), Finanse międzynarodowe, PWN, Warszawa 2006

2. J. Bilski, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006

3. R. Włodarczyk, Międzynarodowe rynki finansowe: współczesne problemy i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2017

4. John N. Kallianiotis, Exchange rates and international financial economics : history, theories, and practices , Palgrave Macmillan, New

York 2013

Literatura uzupełniająca:

5. Anthony J. Makin, International money and finance, Routledge, Taylor & Francis Group, 2017

6. P. De Grauwe, Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003

7. M. Matkowska, H. Nakonieczna-Kisiel, M. Szostkowski, Materiały do studiowania międzynarodowych stosunków finansowych,

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006

8. I. Pszczółka, Współczesne waluty międzynarodowe, CeDeWu, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

3TKW_W01 - prezentacja, kolokwium

3TKW_U01 - prezentacja, kolokwium

3TKW_K01 - prezentacja, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecność w nieusprawiedliwione semestrze, nieobecności powyżej dopuszczalnej liczby powinny być zaliczone na konsultacjach), wykonanie prezentacji na zadany temat oraz uzyskanie

pozytywnego zaliczenia kolokwium.

Kolokwium w formie testu i zadań otwartych, zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 51% punktów.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 71 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku zmieniającym Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 września 2021 r. weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni (w kontakcie bezpośrednim).

Zakres tematów:

1. Pojęcie, istota i determinanty kursu walutowego

2. Waluty międzynarodowe

3. Elementy rynku walutowego

4. Międzynarodowy system walutowy

5. Polityka kursowa na przykładzie wybranych krajów

6. Kurs walutowy a równowaga płatnicza

7. Integracja walutowa, teoria optymalnych obszarów walutowych

8. Strefa euro jako przykład integracji walutowej – geneza, korzyści i koszty

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: dyskusja, rozwiązywanie zadań, prezentacje studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 201
Monika Fiedorczuk 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)