Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Internacjonalizacja przedsiębiorstw 330-MS1-3INP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Balcerzak A. P., Enterprise during global market instability, Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, Polish Economic Society. Branch, Toruń 2012.

Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacja na rynku globalnym. Teoria i praktyka, CH Beck, Warszawa 2011.

Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Patrzałek W., Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

Dunning J. H., Mucchielli J-L, .Multinational firms : the global-local dilemma, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2002.

Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 263-264.

Swan. E. J., Building the global market : a 4000 year history of derivatives, Hague [etc.] : Kluwer Law International, 2000.

Efekty uczenia się:

3INP_U01 analiza tekstu/przypadku, projekty zespołowe

3INP_K01 dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę końcowa wystawiana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych ze aktywności (analiza tekstu/ przypadku, dyskusja, projekty zespołowe )i na zajęciach. Zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia. Student zalicza ćwiczenia przy max 2 nieobecnościach. Pozostałe nieobecności należy odpracować na konsultacjach

Zakres tematów:

Konserwatorium

1.Teorie internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Analiza studium przypadku.

2. Umiędzynarodawianie działalności przedsiębiorstwa- argumenty za i przeciw.

3. Tendencje w branżach globalnych a kierunki i motyw internacjonalizacji przedsiębiorstw.

4. Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstw w praktyce.

5. Wyznaczniki i analiza umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa.

Metody dydaktyczne:

analiza tekstu/ przypadku, dyskusja, projekty zespołowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Śleszyńska-Świderska 17/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.