Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Symptomatologia kryminalna 370-KN1-2SKR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

B. Hołyst, Kryminologia, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 5, Warszawa 2015.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Warszawa 2012

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

A. Siemaszko (red.), Geografia występku i strachu, Warszawa 2008.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 5, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2008.

A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2014.

B. Gulla, M. Wysocka- Pleczyk (red.), Przestępczość nieletnich, Kraków 2009.

W. Andraszczyk, Przestępczość kobiet w wybranych teoriach kryminologicznych – konteksty płci kulturowej, Resocjalizacja Polska 2017, nr 14, s. 85-92.

Informacje zamieszczone na stronie www KGP dot. wybranych kategorii przestępstw i patologi społecznych

Raporty CBŚP o stanie bezpieczeństwa w Polsce

Raporty CBOS dot. stanu bezpieczeństwa w Polsce

Efekty uczenia się:

Absolwent

Wiedza

Zna i rozumie:

KA6_WG2 strukturę i dynamikę przestępczości i patologii społecznych, a także zachodzące między nimi zależności - sposób weryfikacji: egzamin pisemny oraz ocena zadań w ramach zajęć zdalnych

KA6_WG3 status człowieka jako sprawcy i ofiary przestępstwa (pokrzywdzonego) - sposób weryfikacji: egzamin pisemny oraz ocena zadań w ramach zajęć zdalnych

KA6_WG5 wybrane kategorie przestępczości w ujęciu prawno-kryminologicznym - sposób weryfikacji: egzamin pisemny oraz ocena zadań w ramach zajęć zdalnych

Umiejętności

Potrafi:

KA6_UW2 formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi - sposób weryfikacji: egzamin pisemny oraz ocena zadań w ramach zajęć zdalnych

KA6_UU2 samodzielnie uzupełniać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz rozwijać je interdyscyplinarnie - sposób weryfikacji: egzamin pisemny oraz ocena zadań w ramach zajęć zdalnych

Kompetencje społeczne

Jest gotów do:

KA6_KO1 działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowywanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania przestępczości i patologiom społecznym - sposób weryfikacji: egzamin pisemny oraz ocena zadań w ramach zajęć zdalnych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, skala ocen standardowa, ocena dostateczna od 50% plus 1 punkt.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia terminologiczne z zakresu symptomatologii kryminalnej (3h)

- symptomatologia kryminalna

- pojęcia związane z opisem przestępczości (przestępstwo, przestępca, przestępczość rzeczywista, ujawniona, stwierdzona, osądzona)

2. Źródła informacji o przestępczości (2h)

- statystyki kryminalne

- problem „ciemnej liczby” przestępstw (pojęcie, determinanty, obszary występowania)

3. Przestępczość w Polsce - ogólny zarys (2h)

- struktura, dynamika i geografia przestępczości

- rozmiary przestępczości w województwie podlaskim

4. Aktualny obraz i trendy rozwojowe wybranych kategorii przestępczości w Polsce (2h)

- przestępczość pospolita

- przestępczość gospodarcza

- przestępczość narkotykowa

5. Przestępczość zorganizowana w Polsce – na tle zjawiska w Europie

- rys historyczny i zagadnienia terminologiczne (2h)

- rozmiary fenomenu

- obszary aktywności zorganizowanych grup przestępczych

- struktura grup przestępczych

6. Analiza przestępczości wśród wybranych kategorii sprawców przestępstw (3h)

- kobiet

- nieletnich

- ludzi starszych

- cudzoziemców

8. Patologie społeczne związane z przestępczością (2h)

- prostytucja

- alkoholizm

- narkomania

- samobójstwa

- bezrobocie

Metody dydaktyczne:

Wykład (w sali i zdalnie), dyskusja, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 12:45 - 14:45, sala 313
Ewelina Wojewoda 49/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.