Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Profilaktyka przestępczości 370-KN2-1PROPP
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Podręczniki kierunkowe z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii.

2. Komentarze do kodeksu karnego.

3. Bazy orzeczeń.

4. Specjalistyczne monografie i artykuły przyczynkarskie dotyczące przedmiotu badań.

5. Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii

Efekty uczenia się:

Absolwent:

wiedza

zna i rozumie

KA7_WG1 - w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej

KA7_WG6 - w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia badań społecznych dotyczących objawów, przyczyn oraz środków zapobiegania

przestępczości - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej, prezentacja założeń metodologicznych planowanych badań empirycznych

KA7_WK5 -w pogłębionym stopniu złożone uwarunkowania o charakterze prawno-społeczno-biologiczno-psychologicznym zachowań człowieka jako sprawcy i ofiary przestępstwa- opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej, prezentacja założeń metodologicznych planowanych badań empirycznych

umiejętności

potrafi:

KA7_UW3 - dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia (w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne) służące wyjaśnianiu przebiegu procesów prawno-społeczno-gospodarczo-politycznych, ich wpływu

na przestępczość oraz prognozować jej rozwój - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej, prezentacja założeń metodologicznych planowanych badań empirycznych

KA7_UW4 - formułować problemy badawcze i testować odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej, prezentacja założeń metodologicznych planowanych badań empirycznych

KA7_UW5 - przystosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju przestępczości - opracowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej, prezentacja założeń metodologicznych planowanych badań empirycznych

KA7_UK3 - przygotować opracowania pisemne lub prowadzić

debatę na tematy prawne i kryminologiczne - dyskusja, prezentacja uzasadnienia tematu

KA7_UO1 - współdziałać z innymi osobami i podejmować

wiodącą rolę podczas prac zespołowych w celu

efektywnej realizacji postawionych zadań - dyskusja, prezentacja uzasadnienia tematu

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Wykonywanie zleconych zadań i prezentacja wstępnej koncepcji pracy magisterskiej.

Ocena wystawiana na podstawie złożonej koncepcji pracy dyplomowej i wyników prac etapowych. Skala ocen standardowa.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Wymogi techniczne pisania prac dyplomowych

2. Wybór tematu analizowanej problematyki z zakresu współczesnych kierunków przestępczości

3. Merytoryczne wskazówki dotyczące pisania pracy dyplomowej

4. Zasady analizy i doboru źródeł

5. Problem ochrony własności intelektualnej

6. Opracowanie wstępnej koncepcji pracy magisterskiej

Metody dydaktyczne:

Proseminarium (w sali i zdalnie synchronicznie), konsultacje, zajęcia zdalne asynchroniczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 213
co druga niedziela (parzyste), 13:30 - 15:15, sala e-learning
Paulina Pawluczuk-Bućko 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.