Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo rodzinne i opiekuńcze 370-KS1-3PRD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Taka, jak dla całości przedmiotu

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma wiedzę na temat podstawowych instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego

weryfikacja: obserwacja ciągła podczas zajęć stacjonarnych, aktywność na zajęciach stacjonarnych i on line, rozwiązanie zadanie problemowego

- student uświadamia sobie źródła zagrożeń stosunków rodzinnych zjawiskami patologicznymi

weryfikacja: obserwacja ciągła podczas zajęć stacjonarnych, aktywność na zajęciach stacjonarnych i on line, rozwiązanie zadanie problemowego

- student rozumie znaczenie regulacji prawnorodzinnych oraz działalności orzeczniczej sądów na rzecz prawidłowego funkcjonowania stosunków rodzinnych

weryfikacja: obserwacja ciągła podczas zajęć stacjonarnych, aktywność na zajęciach stacjonarnych i on line, rozwiązanie zadanie problemowego

Umiejętności:

- student posiadania umiejętność wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej z prawa rodzinnego, w szczególności w zakresie prawnej oceny wybranych przypadków,

weryfikacja: obserwacja ciągła podczas zajęć stacjonarnych, aktywność na zajęciach stacjonarnych i on line, rozwiązanie zadanie problemowego

- student potrafi wskazać typy zagrożeń dla stosunków rodzinnych eliminowanych w na zasadach określonych w k.r.o. w trybie postępowania przed sądem opiekuńczym

weryfikacja: obserwacja ciągła podczas zajęć stacjonarnych, aktywność na zajęciach stacjonarnych i on line, rozwiązanie zadanie problemowego

Kompetencje społeczne:

- student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz nieustannego doskonalenia swoich umiejętności, a także potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

weryfikacja: obserwacja ciągła podczas zajęć stacjonarnych, aktywność na zajęciach stacjonarnych i on line, rozwiązanie zadanie problemowego

- student uświadamia sobie konieczność śledzenia i przyswajania najnowszych osiągnięć w interesującej go specjalności,

weryfikacja: obserwacja ciągła podczas zajęć stacjonarnych, aktywność na zajęciach stacjonarnych i on line, rozwiązanie zadanie problemowego

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studentów na ćwiczeniach stacjonarnych (moduł: 1, 2, 3, 4)

Część przedmiotu realizowana w formie e-zajęć: ocena aktywności on line: rozwiązanie zadania problemowego.

Zakres tematów:

MODUŁ I - 2 godz. stacjonarnie

1. Pojęcia pokrewieństwa i powinowactwa – liczenie stopni

2. Skutki pokrewieństwa i powinowactwa na tle prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz innych gałęzi prawa

MODUŁ 2 – 2 godz. stacjonarne (zdalnie)

1. Podstawowe prawa i obowiązki małżonków

2. Małżeńskie ustroje majątkowe: ustawowy, umowny, przymusowy

MODUŁ 3 – 2 godz. stacjonarne (zdalnie)

Rozstrzygnięcia sądu w wyroku rozwodowym

1. Rozwód a obowiązek alimentacyjny

2. Podział majątku małżonków po rozwodzie

3. Władza rodzicielska po rozwodzie: rozstrzygnięcia sądu w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej

MODUŁ 4 – 2 godz. stacjonarne (zdalnie)

Stosunki między rodzicami a dziećmi:

1. Istota, funkcje, treść władzy rodzicielskiej

2. Ograniczenie, zawieszenie pozbawienie władzy rodzicielskiej

3. Kontakty z dzieckiem: ograniczenie i wyłączenie kontaktów z dzieckiem

MODUŁ V – 2 godz. e-learning

Opieka i kuratela

spotkanie on line z prowadzącym

MODUŁ VI –2godz. e-learning

Alimenty na dzieci

Przesłanie materiałów on-line do samodzielnej pracy, dot. alimentacji dzieci.

Przesłanie zwrotnie prowadzącemu ćwiczenia propozycji rozwiązania zagadnienia dot. alimentacji.

MODUŁ VII – 2 godz. e-learning

Fundusz alimentacyjny i inne sposoby rozwiązania problemu niewydolności systemu alimentacyjnego w Polsce

Spotkanie on line z prowadzącym

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, konsultacje, dyskusja, rozwiązywanie kazusów/zadań w grupach,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:45 - 19:00, sala 313
Krzysztof Michalak 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.