Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminologia 370-WS2-1MW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004

B. Hołyst, Kryminologia, Lexis Nexis, Warszawa 2009

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2012

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013

I. Pospiszyl, Patologie społeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Difin, Warszawa 2007

E. Łuczak, Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Wyd. WSH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2004

M. Jarosz, Samobójstwo. Ucieczka przegranych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004

M. Jędrzejko (red.), Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny, Wyd. AH im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006

W. Filipkowski, E. M. Guzik-Makaruk, E. Jurgielewicz-Delegacz, K. Laskowska, M. Perkowska, E. W. Pływaczewski, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.

L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2009.

A. Siemaszko (red.), Geografia występku i strachu, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2008.

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości 4, Warszawa 2009.

Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.

J. Stanik (red.), Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogenezy a zachowania paraprzestępcze i przestępcze, Komandor, Warszawa 2007

R. Gardian, Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Impuls, Kraków 2007

L. Cierpiałkowska (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Wyd. UAM, Poznań 2006

Efekty uczenia się:

Student

Wiedza:

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) (KA7_WG2); sposób weryfikacji: egzamin pisemny

Umiejętności:

potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo (KA7_UW4); sposób weryfikacji: egzamin pisemny

Kompetencje społeczne:

jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo (KA7_KK2); sposób weryfikacji: egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu: egzamin pisemny.

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) egzamin odbędzie się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Zakres tematów:

I. Przedmiot kryminologii. Pojęcie i działy kryminologii. Przestępczość, przestępstwo, przestępca i ofiara jako przedmioty badań kryminologicznych.

Kryminologia a inne dyscypliny nauki. Charakter kryminologii.

II-III-IV-V. Charakterystyka przestępczości w Polsce. Źródła informacji o przestępczości. Obraz polskiej przestępczości i charakterystyka sprawców przestępstw. Czynniki utrudniające zwalczanie przestępczości w Polsce.

VI. Związki patologii społecznych z przestępczością. Alkoholizm. Narkomania.

Prostytucja. Samobójstwo. Przemoc.

VII. Etiologia i determinanty przestępczości – cz. I: Wpływ zjawisk i procesów społecznoekonomicznych na przestępczość. Rola rodziny, szkoły, środowiska pracy w genezie zachowań przestępczych.

VIII. Etiologia i determinanty przestępczości – cz. II: Rola religii w genezie przestępczości. Choroby i zaburzenia psychiczne a zachowania przestępcze. Rola ofiary w genezie przestępstwa.

IX. Zapobieganie przestępczości. Rola państwa i społeczeństwa. Pojęcie profilaktyki kryminologicznej, kryminalistycznej, penitencjarnej. Społeczne formy działalności profilaktycznej. Rola massmediów w zapobieganiu przestępczości. Państwowy system zapobiegania przestępczości.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 120
Emil Pływaczewski 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)