Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami własności intelektualnej 380-S2-1YHCD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018

2. A. Dereń, Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii, Warszawa 2014.

3. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 7, Warszawa 2017.

4. E. Nowińska, U. Promińska, K Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014.

5. J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

K_W14 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

K_U12 Posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań.

K_K03 Jest przekonany o konieczności i doniosłości profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków. Poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu składającego się z pytań zamkniętych.

Zakres tematów:

Istota i zakres własności intelektualnej.

Znaczenie zarządzania własnością intelektualną.

Podmioty związane z ochroną własności intelektualnej.

Zarządzanie prawami autorskimi. Ochrona praw autorskich osobistych i majątkowych. Umowy autorsko-prawne.

Pojęcie utworu, rodzaje utworów, utwory pracownicze, dozwolony użytek.

Zarządzanie i ochrona praw własności przemysłowej.

Postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Pełnomocnicy

w postępowaniach z zakresu prawa własności przemysłowej.

Prawo znaków towarowych.

Prawo patentowe.

Prawo wzorów przemysłowych.

Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej.

Metody dydaktyczne:

Metoda dogmatyczna wyjaśniania treści przepisów prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej przy wykorzystaniu dorobku przedstawicieli doktryny. Poddawanie pod dyskusję i wyjaśnianie ciekawych spraw z orzecznictwa sądowego. Wykorzystanie prezentacji, elementów graficznych, wykresów i tabel dla wyjaśnienia przedmiotu, dyskusja moderowana, analiza dokumentacji zgłoszeniowej w Urzędzie Patentowym RP.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:15 - 19:30, sala A236
Tomasz Prymak 94/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.