Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna 380-S2-1YTIN
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura:

1.Filiciak M., Ptaszek G., Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2019.

2.Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010, s. 35-97 (blogowanie), 98-132 (YouTube), 174-187 (MySpace), 189-204 (Facebook), 207-218 (Twitter), 236-256 (podcast, videocast)

3.Levy P., Drugi potop, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2015

4. Batorski, D., Korzystanie z Internetu – przemiany i konsekwencje dla użytkowników. [w:] Łukasz Jonak i inni (red.). Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2011, s. 119-152.

5. Krzysztofek, K., WEBski świat: mądrość tłumów sieciowych czy zbiorowe nieuctwo?. [w:] Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2017, s. 11-23.

6. Józef Bednarek, Ewa Lubina, Kształcenie na odległość Podstawy dydaktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN 2015

14.Król R., Efektywność gier dydaktycznych w procesie kształcenia, Kraków 2007.

7.Strykowski W., Audiowizualne materiały dydaktyczne: podstawy kształcenia multimedialnego, Warszawa 2014.

8.Tanaś M., Edukacyjne zastosowanie komputerów, Warszawa 2017.

9.Wieczorkowska A., Multimedia podstawy teoretyczne

i zastosowania praktyczne, Warszawa 2008.

Strony Internetowe:

http://www.come.uw.edu.pl (w dziale E-nauczanie) prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska, prof. dr hab. Jan Madey Dekalog edukacji internetowej

http://www.come.uw.edu.pl (w dziale E-nauczanie) prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska, Zalety i wady edukacji internetowej. Model dyd. COME

Blackboard - http:// blackboard.uwb.edu.pl/

Efekty uczenia się:

Wiedza

• Student posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie technik informatycznych oraz potrafi zastosować technologię informacyjną zgodnie z zasadami efektywnej i bezpiecznej pracy dydaktycznej.

Umiejętności

• Student potrafi wykorzystać technologię informacyjną w procesie edukacji przygotowując materiały edukacyjne (ćwiczenia praktyczne)

•Student korzysta z usług w sieciach informatycznych, pozyskując i przetwarzając informacje, w języku rodzimym i obcym (ćwiczenia praktyczne)

Kompetencje społeczne

• Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy z uczniami oraz ma świadomość potrzeby ciągłego samorozwoju w zakresie technologii informacyjnych.

• Stosuje zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze komunikatów multimedialnych

Metody i kryteria oceniania:

Student realizuje zajęcia stacjonarnie oraz z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Zaliczenia przedmiotu na podstawie oceny uzyskanej z przygotowanych indywidualnie projektów studenta. Zaliczenie na ocenę przy minimum 80% obecności na zajęciach oraz wymaganej aktywności online. Student ponadwymiarowe nieobecności odpracowuje na konsultacjach.

Zakres tematów:

Założenia koncepcji kształcenia multimedialnego jako podstawa do planowania dydaktycznego i tworzenia materiałów dydaktycznych:

• wyszukiwanie, wersyfikowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i upowszechnianie treści cyfrowych,

• wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie pedagogicznym,

Zagadnienia prawne technologii informacyjnych i ochrona danych:

• zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony danych,

• prawa autorskie,

• typy licencji oprogramowani.

• piractwo komputerowe a własność intelektualnych,

• modele dystrybucji i ochrony treści w nowych mediach,

Tworzenie i obróbka obiektów multimedialnych na potrzeby cyfrowego przekazu dydaktycznego :

• przetwarzanie grafiki rastrowej,

• przetwarzanie grafiki wektorowej,

Tworzenie materiałów internetowych w technologii HTML:

• zapoznanie z budową strony internetowej,

• wprowadzenie do języka HTML,

• tworzenie materiałów dydaktycznych opartych na technologii HTML,

Prezentacje edukacyjne w technologii Flash:

• zapoznanie z technologią Flash,

• zastosowanie technologii Flash do opracowania i prezentacji materiałów dydaktycznych,

Projektowanie i realizacja multimedialnych programów edukacyjnych oraz jednostek dydaktycznych wzbogaconych o nowoczesne formy upoglądowiania:

• Kahoot, Mentimeter

• programowanie w Scratchu

Metody dydaktyczne:

Metody: pogadanka, dyskusja, praca online, ćwiczenia laboratoryjne, projekt;

Zaliczenie na ocenę (sprawdzenie praktycznych umiejętności posługiwania się ICT)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala A216 (kom)
Karol Kowalczuk 13/14 szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 8:30 - 10:00, sala A216 (kom)
Karol Kowalczuk 14/14 szczegóły
3 co drugi piątek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala A216 (kom)
Karol Kowalczuk 13/14 szczegóły
4 co drugi piątek (parzyste), 10:15 - 11:45, sala A216 (kom)
Karol Kowalczuk 14/14 szczegóły
5 co drugi piątek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala A216 (kom)
Karol Kowalczuk 13/14 szczegóły
6 co drugi piątek (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala A216 (kom)
Karol Kowalczuk 6/14 szczegóły
7 co drugi czwartek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala A216 (kom)
Karol Kowalczuk 14/14 szczegóły
8 co drugi czwartek (nieparzyste), 12:00 - 13:30, sala A216 (kom)
Karol Kowalczuk 15/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)