Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrobiologia 320-BS1-2HBL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

podstawowa:

A. Górniak, Z. Kajak, Hydrobiologia. Limnologia, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2020.

uzupełniająca:

Lampert W., Sommer U. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa, 1996, 390 ss.

Efekty uczenia się:

1. Student zna, rozumie i posługuje się terminologią naukową w celu opisu zespołów organizmów wodnych i ich funkcjonowania w środowisku (KA6_WG1, KA6_WG5, KA6_UK8)

2. Student zna, rozumie i poprawnie opisuje podstawowe elementy struktury ekosystemów wodnych i wiąże je z pełnioną funkcją (KA6_WG5)

3. Student zna podstawowe grupy organizmów wodnych roślin i zwierząt (KA6_WG1)

Sposoby weryfikacji:

KA6_WG1, KA6_WG5, KA6_UK8 – egzamin pisemny (test)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny- testowy na zakończenie cyklu, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny z laboratorium i zajęć terenowych. Kryteria ocen zgodnie z & 23 ust.6 Regulaminu Studiów UwB wg uchwały Senatu UwB z dnia 26.06.2019r.

Zakres tematów:

Zakres hydrobiologii, wybitni limnolodzy.

Woda i jej obieg na Ziemi, podział wód powierzchniowych, organizacja wód powierzchniowych.

Geneza jezior i strefy jeziora.

Czynniki fizyczne siedliska wodnego(światło, temperatura, ruch wody)

Stratyfikacja termiczna jezior. Klasyfikacja miktyczna jezior i konsekwencje ekosystemalne.

Czynniki chemiczne siedliska ( tlen - krzywe tlenowe, związki mineralne i organiczne, formy materii organicznej i węgla, azotu.

Fosfor i jego dostępność, chemiczne parametry żyzności wód.

Cechy zespołów organizmów wodnych, bakterioplankton, fitoplankton i plankton zwierzęcy.

Makrofity, bentos, psammon.

Peryfiton, neuston, pleuston i nekton

Ekosystemy jezior harmonijnych i dysharmonijne. Jezior płytkowodne - gaza makrofitowa i planktonowa.

Funkcjonowanie ekosystemów lotycznych, strefa riparialna, hyporeiczna, układy torencjalne, źródła.

Antropogeniczne zbiorniki wodne od stawu po zbiorniki retencyjne.

Biomanipulacja, renaturalizacja, rewitalizacja ekosystemów wodnych.

Prawna ochrona hydrobiontów i ekosystemów wodnych

Ekosystemy wodne w czasie globalnych zmian klimatycznych

Metody dydaktyczne:

podające- wykład

praktyczne - pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:15 - 11:45, sala 2058
Andrzej Górniak 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.