Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka angielskiego-ćwiczenia 340-AS1-1DGCA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

N. Burton-Roberts: Analysing Sentences. An Introduction to English Syntax.Longman 1998.

A. Carstairs-McCarthy: An Introduction to English Morphology. Edinburgh University Press 2002

S. Chalker: A Student’s English Grammar. Longman 1992

J.R. Hurford: Semantics 2nd ed. CUP 2007

R. Huddleston, G.K. Pullum: The Cambridge Grammar of the English Language. CUP 2002

V. Fromkin, R. Rodman: An Introduction to Language 5th ed. Harcourt Brace Jovanovich 1993

B. Szymanek: Introduction to Morphological Analysis. PWN 1998

G. Yule: The Study of Language 2nd ed. CUP 1996

Efekty uczenia się:

- K_W01, K_W02, K_W03

- K_U01, K_U02

- K_U01, K_U02

- K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. W trakcie kursu odbędą się 3 punktowane testy. Jedynie zdobycie powyżej 60% punktów ze wszystkich testów kwalifikuje do otrzymania zaliczenia.

60-69=3, 70-75=3+, 76-81=4, 82-87=4+, 88-100=5

Studenci, którzy otrzymają mniej niż 60% punktów mogą podejść do testu poprawkowego z całości materiału w trakcie egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego. Aby go zaliczyć muszą uzyskać min. 60% punktów, jednak bez względu na liczbę punktów jedyna możliwa ocena to ocena dostateczna. Warunkiem otrzymania zaliczenie jest wygłoszenie krótkiego referatu (10-15 min). Student może otrzymać maksymalnie 10 punktów za to zadanie. Otrzymanie zaliczenia warunkuje również obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze), regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz prace domowe.

Zakres tematów:

Wprowadzenie – podstawowe pojęcia i terminologia (m.in. gramatyka deskryptywna i preskryptywna)

Morfologia: przegląd produktywnych procesów słowotwórczych w języku angielskim; pojęcia rdzenia, tematu, afiksu, leksemu; klasyfikacja morfemów wolnych i wiązanych, morfologiczna analiza zdań; hierarchiczna struktura słów; pojęcia morfu, allomorfu, morfemu; reguły morfofonemiczne; morfemy produktywne; procesy morfologiczne; derywacja a fleksja; rozwiązywanie problemów morfologicznych; morfologia kognitywna.

Składnia: kategorie leksykalne i frazowe; forma a funkcja; typy czasowników; elementy zdania; rozkład zdania na składniki bezpośrednie; reguły frazowe; reguły transformacyjne; dwuznaczność strukturalna; rekursja; składnia kognitywna.

Semantyka: cechy semantyczne; analiza składniowa; znaczenie; odnośność; relacje znaczeniowe; konotacja a denotacja; kategorie i prototypy; znaczenie leksykalne i semantyczne; metafora i metonimia; semantyka kognitywna.

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia komunikacyjne ustne i pisemne,

- prezentacje multimedialne,

- praca indywidualna, w parach oraz w grupach językowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 19
Daniel Karczewski, Tomasz Michta 21/ szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 20
Daniel Karczewski 21/ szczegóły
3 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 19
Tomasz Michta 16/ szczegóły
4 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 19
Tomasz Michta 21/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 19
Tomasz Michta 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.